Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 50 kr/person

Kursusdage

  • 23-02-2023
    Torsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Jeg gennemgår det moderne animalske landbrugs påvirkning af vores klima, miljø, biodiversitet, folkesundhed og økonomi.

Landbruget udleder en tredjedel af Danmarks klimagasser, og hvis regeringens 70 procents mål skal nås, skal hundredetusindvis af hektar jord omlægges til CO2-absorberende skov og natur.

Men hvor skal vi få jorden fra, når 80% af landbrugsjorden bruges til dyrefoder?

De 9.000 heltidslandbrug har i dag næsten ingen samfundsøkonomisk økonomisk betydning, og det gælder selv om man ikke medregner de mange udgifter til oprydning efter produktionen.

Hvordan skader landbruget vores miljø, klima, biodiversitet og folkesundhed?

Hvad koster disse negative effekter samfundet, og hvilken betydning har landbruget for Danmarks økonomi – også i forhold til tidligere ?

Hvad er nøglen til at komme videre? Kan vi omlægge landbruget, og hvad skal der til ?

Vækstlaget i dansk fødevareproduktion buldrer frem og viser virkelig muskler i disse år. Hvilken betydning kan det få for Danmark og for den globale fødevareproduktion ?

Hvad sker der politisk i EU og I Danmark ?

Ved tidligere DR-journalist Kristian Sloth

Lignende kurser