Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Den 1. juni skal vi stemme om forsvarsforbeholdet. Men hvad indeholder det forbehold, hvorfor har vi det og hvordan vil det se ud bagefter?
Carsten Andersen Enhedslisten, Ditte Suns folkebevægelsen mod eu, Jens Kloppenborg Venstre, Kim Christiansen Dansk folkeparti og Leif Lahn Jensen Socialdemokratiet
vil fortælle, hvorfor vi bør stemme henholdsvis ja eller nej til at ophæve forsvarsforbeholdet.

Tidligere borgmester Jan Pedersen er tovholder og moderator på debatten og sørger for, at alle går hjem med en holdning til, om der skal stemmes ja eller nej den 1. juni.

Arrangementet er støttet af Europanævnet.
Det er gratis at deltage, men da AOF byder på en øl eller vand, vil vi gerne have din tilmelding.

Fakta om forsvarsforbeholdet:
Forsvarsforbeholdet betyder, at Danmark som hovedregel ikke deltager i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.
Vi deltager ikke i EU’s militære operationer, vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært udstyr til EU-ledede missioner i konfliktområder. Danmark deltager dog i civile operationer, som hidtil har udgjort hovedparten af EU’s missioner. Danmark kan også deltage i operationer, hvor der både er civil og en militær del, hvis de enkelte dele kan adskilles. Det forventes, at der i fremtiden vil være flere blandede civil-militære missioner, og at Danmark derfor ikke kan deltage i disse.

Forsvarsforbeholdet og Danmarks indflydelse
Danmark har ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles. Herudover har forbeholdet den konsekvens, at Danmark, når vi har formandskabet for Ministerrådet, skal overlade formandsrollen til et andet medlemsland, når der diskuteres forsvarspolitik. På trods af disse forhold deltager Danmark dog i de bredere og mere generelle diskussioner af den europæiske forsvarspolitik.
EU har ingen hær
EU har ikke nogen fælles hær. EU-landene bestemmer selv over deres militære styrker, som i stigende grad arbejder med hinanden. EU-landene kan beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation, men det er landene selv, der er ansvarlige for at udsende deres militære og civile bidrag.

Lignende kurser