Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne her kan variere, da der kan være forskellige kommunale tilskud eller tilskud til særlige befolkningsgrupper. Når du lægger et kursus i kurven, så beder vi dig angive din bopælskommune, og derefter får du vist de priser, der er tilgængelige for dig.
  • Fuldt betalende 125 kr/person

Kursusdage

  • 25-01-2022
    Tirsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

DEMOKRATIET STÅR VED ET HISTORISK VENDEPUNKT

Med afsæt i det amerikanske valg og sin egen bog, “FOLKET OG MAGTEN  Populisme
og den nye verdensorden”, ser journalist og forfatter Samuel Rachlin på
tidens vigtigste politiske strømninger og den krise, de liberale demokratier
i Vesten gennemlever i dag. Mange oplever, at man er kommet til et historisk vendepunkt
og er ved at opdage demokratiets paradoks: man kan bruge demokratiet til at afskaffe demokratiet.
Demokratisk valgte ledere, kan komme af sted med attage livet af de demokratfiske systemer,
der har givet dem magten.

Generationer af europæere og amerikanere har i tiden efter anden verdenskrig
taget demokratiet for givet med al den frihed og alle de rettigheder,
en demokratisk samfundsorden sikrer sine borgere.  Men i begyndelsen af
det 21. århundrede har det vist sig, at demokrati er mere skrøbeligt og sårbart,
end man havde troet. Det er kommet til et kritisk punkt og er under pres i de politiske,
økonomiske og kulturelle opbrud og sammenstød, man har oplevet i det nye århundredes to
første årtier.  Den teknologiske revolution og de sociale medier, økonomisk krise,
klimaforandrindringer, indvandring og nye kulturmønstre har udløst et skred i de velkendte
strukturer og livsformer.  Vi har taget afsked med det 20.århundrede, og er ved at omstille
os til en ny virkelighed. Nye kræfter, vilkår og regler er ved at tage form.

Populismen både i de etablerede og nye demokratier har været et af de senere års markante
politiske fænomener med politisk polarisering og åbne konflikter i sit kølvand.
Ingen steder mere tydeligt og dramatisk end i USA under Donald Trump, der på sine
fire år som præsident etablerede sig som en rollemodel for verdens populister.
De hylder ham, fordi han angriber etablerede demokratiske institutioner og omgår
den politiske og juridiske praksis, man har respekteret og rettet sig efter i generationer.

Både i USA og Europa er der opstået en frygt for, at demokratiets krise åbner døren
for mere autoritære styreformer og politiske ledere med fascistiske sympatier og metoder.
Trump har som præsident og under sin valgkamp bevidst udnyttet den velkendte opdeling af befolkningen i “dem” og “os”. Det greb er i andre historiske perioder  blevet brugt som politisk løftestang og har udløst store konflikter med tragiske konsekvenser. Selv om Trump led nederlag ved valget, vil hans afart af populismen leve videre både hos hans støtter blandt vælgerne og i det republikanske parti.

Vestens demokratiske systemer er blevet sat på en stress test. Opgøret er stadig i gang.
Udfaldet vil få afgørende betydning for, hvordan verden vil  komme til
at se ud for de kommende generationer.
Samuel Rachlin

Læs mere

Lignende kurser