Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 75 kr/person

Kursusdage

Beskrivelse

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet og Center for War Studies SDU

Peter Viggo Jakobsen giver sin analyse af årsagerne til krigen i Ukraine, og hvad den kommer til at betyde for Danmark, Europa og verden. Hvorfor angreb Rusland, hvorfor mislykkedes de diplomatiske bestræbelser for at forhindre krigen, og hvad bliver konsekvenserne på kort og længere sigt.

Foredragene arrangeres i samarbejde med Svendborg Folkeuniversitet og AOF Center Sydfyn.

Yderligere oplysninger på Svendborg Folkeuniversitetets hjemmeside: www.svendborgfolkeuniversitet.dk 
Lignende kurser