Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 75 kr/person

Kursusdage

  • 09-11-2022
    Onsdag
    19:00 - 21:00

Beskrivelse

Foredragsholder: Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og -politik, SDU

Der har været personalemangel i sundhedsvæsenet i mange år, men udfordringen efter coronaen er større end nogensinde.  Og der er også personalemangel i det tilgrænsende ældreområde.

Hvad er årsagerne?

Politikere og fagfolk leder febrilske efter løsninger - men der er desværre nok ingen hurtige og lette løsninger.  I forbindelse med den nylige sundhedsreform blev der nedsat en kommission, der skal se på problemerne. Kommissionen står overfor et kæmpearbejde, bl.a. fordi spørgsmålet om personalemangel ikke kan ses løsrevet løn- og arbejdsvilkår i det øvrige offentlige og private arbejdsmarked.  Er det en gordisk knude - eller er muligt at skære igennem?

Yderligere oplysninger på Svendborg Folkeuniversitetets hjemmeside: www.svendborgfolkeuniversitet.dk


Lignende kurser