Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Foredragsholder: Nils Arne Sørensen, professor i moderne historie, SDU

I 1922 overtog fascisternes leder, Benito Mussolini, regeringsmagten i Italien. Han havde store ambitioner. Italien skulle genrejses som stormagt, landet skulle moderniseres og befolkningen genopdrages: der skulle skabes nye, fascistiske mennesker.

Som en del af dette projekt begyndte fascisterne at forandre byen Rom, så den kunne være en passende hovedstad for fascisternes nye Romerrige. De ville skabe et nyt Rom, et tredje Rom efter kejsernes og pavernes.

Forelæsningen vil efter en introduktion til fascismen fortælle om, hvordan fascisterne gennem omfattende udgravninger og saneringsprojekter i det historiske centrum synliggjorde det romerske kejserrige, som de så sig som arvinger til, men også hvordan de med monumentalt byggeri fremstillede deres egne idealer om et moderne fascistisk samfund befolket af nye mennesker

Yderligere oplysninger på Svendborg Folkeuniversitetets hjemmeside: www.svendborgfolkeuniversitet.dk


Lignende kurser