Naturvandringer

NA­TUR­VAN­DRIN­GER FORÅR 2024

 

25/2

Fra Ålebækkens Ruinpark til Lyngby Parkkirkegård

Å.R. var engang tidens ypperste renseanlæg for vand, der blev ledt til Mølleåen, og forbedrede åens foru­re­nings­til­stand væsentligt. Nu er anlægget nedlagt og kun bassiner og fundamenter står tilbage. De seneste to år er fundet mange uvanlige ruderatplanter, og Bjergvipstjert er blevet en trofast gæst i vinterhalvåret. Mandarinand har været fast gæst i åen de seneste to år. Park­kir­ke­går­den er ligeledes en sjov botanisk lokalitet, da området også omfatter over­drevs­lig­nen­de partier.

 

25/3

Gennem Teglstrup Hegn til Hellebæk

En tur gennem den kommende Na­tur­na­tio­nal­park. Græs­nings­a­re­a­let i Kohaven planlægges udvidet ind i skoven, hvor der påtænkes udsat også Kronhjorte. Skoven er nu fuld af fuglestemmer. Formentlig kan vi høre Sangdrossel, Sortspætte og Gransanger. Ude i det åbne er den højsæson for trækkende Musvåger, Traner, Hedelærker og alt mulig andet.

 

6/4

Skjoldenæsholm – Valsølille Sø

Et smukt landskab omfattet af Natura 2000-område 146. Fra spor­vejs­mu­se­ets P-plads går vi

over dæmningen til det blandede skov- og over­drevs­om­rå­de langs Valsølille Sø med gamle

egetræer. Mulighed for Rørdrum, Lille Flagspætte og Huldue. I den nærliggende Hvidsø blev

fundet Langbladet Vandaks i 2018.

 

12/5

Store Bøgeskov og Gyrstinge Sø

Søen var tidligere et opstemmet vandreservoir for Kbh. Vandforsyning. Efter 2014 er vandstanden igen sænket, hvilket har givet grobund for mange sjove ting som Kær-Fnokurt, Krybende Ranunkel og Brun Fladaks. Fra skoven er kendt Rødlig Per­lemor­som­mer­fugl, Alm. Mælkeurt, Enblomstret og Ensidig Vintergrøn, Finger-Star, Blå Anemone, Glat Snylterod, Gul Star, Hvidgul Skovlilje, Langsporet Gøgelilje, Lund-Padderok, Nikkende Hullæbe, Priklæbet, Ringplettet, Maj- og Skov-Gøgeurt, Snylterod, Vår-Fladbælg, Langakset Star. Det er en spændende skov!

 

27/5

Gentofte Sø og Insulinmosen

Turen rundt om Gentofte Sø er fuld af overraskelser. Langs bredderne vokser mange arter orkideer (Maj-, Kødfarvet- Ringplettet Gøgeurt). Vandet rummer mange arter vandplanter og kransnålalger, og i Insulinmosen er et rigt fugleliv. Og Koralrod, hvis vi kan finde den. Måske ligger Rødhovedet And stadig i søen.

 

16/6

Skåne

Detaljerne er ikke på plads endnu, men vi opsøger en af Skånes mange fantastiske bo­ta­nik­lo­ka­li­te­ter, og muligvis kører vi omkring Krankesjön for at se nogle lige så uvanlige fugle.

 

11/8

Hedeland

Hedeland er et enormt grus­grav­nings­om­rå­de, der nu er overgivet til natur og rekreative formål. Mange sjældne planter, bl.a. orkideer, har indfundet sig på det kalkrige underlag. Vi skal bl.a. se to meget sjældne planter, hvoraf den ene her har sit eneste kendte danske voksested. Den anden har kun få nuværende voksesteder i DK, men her dækker den mange m2!

 

7/9

Ordrup Næs og Korevlerne eller Sanddobberne

Ordrup Næs er en flot overdrevs-bakketop ud til vandet. Aks-Ærenpris, Mælkeurt, Soløje, Bugtet Frøstjerne, Smalbladet Kæruld, Vejbred-Vandaks og kransnålalger. Både ved Korevlerne og ved Sanddobberne raster nu mange vadefugle på sydgående træk.

 

 

Alle turene udgår fra P-pladsen ved Birkerød Bibliotek. Husk at medbringe kikkert, mad og drikke

Samt passende fodtøj. Chauffører får 3 kr. per km.

Kursusdetaljer

Birkerød Bibliotek, Stationsvej 38, 3460 Birkerød
Søndag, 10:00 - 14:00
Mandag, 10:00 - 14:00
Mandag, 16:30 - 20:30
Søndag, 10:00 - 15:00
Lørdag, 10:00 - 14:00
Søndag, 09:00 - 15:00
Lørdag, 09:00 - 15:00
46 lektioner, 8 mødegange
Søndag 25. februar, 2024
Hold nr.: 2024201000

795 kr./person

7 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Christian Rørdam

795 kr./person

Tilmeld kursus