Kursus afsluttet

Roland Olsen - og politiets dobbeltspil

Roland Olsen - og politiets dobbeltspil
I 1927 kom Roland Olsen til Københavns Politi, og da han talte flydende tysk blev han umiddelbart efter besættelsen sat til tjeneste i Afdeling AS, det vil sige den særlige politiafdeling under Statsadvokaten for Særlige Anliggender, som i samarbejde med det tyske kontra-ef­ter­ret­nings­væ­sen blandt andet efterforskede de sager, hvor danske statsborgere indlod sig på spionage, sabotage og nedbrydende virksomhed imod den tyske be­sæt­tel­ses­magt.
Dette samarbejde med tyskerne betød adgang til fortrolige oplysninger, som Olsen lod gå videre til modstandsfolk. Men Olsens kontakter til den illegale presse, til den militære ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, til sa­bo­ta­ge­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne samt til faldskærms­fol­ke­ne førte til, at han 1942-1943 fungerede som SOE's for­bin­del­ses­mand til dansk politi!
Tyskerne var nu blevet opmærksom på ham og han stod højt på tyskernes an­hol­del­ses­li­ster den 29. august 1943. Han blev dog advaret, og sammen med to andre politimænd, der var aktive i mod­stands­be­væ­gel­sen (Max Weiss og Alfred Andersen) kom han til Sverige i tide, og videre til England, hvor han endte i SHAEFs militærmission. Ved befrielsen i maj -45, kom han retur til Danmark i britisk of­fi­cer­s­u­ni­form - til stor misundelse for dem der måtte nøjes med frihedskæmper-armbindet. Få hele den forrygende historie også om  den kolde skulder til dem der "stak af fra hjemmefronten".

Glemt - eller gemt?
I denne foredragsrække, tage vi på den ene side udgangspunkt i forskellige menneskers rolle i Historien, men fokuserer samtidig på hvorvidt de tilfældigvis er gået i den store glemmebog?
Eller der er nogle som har forsøgt at feje dem ind under gulvtæppet? Endelig prøver vi at give en mulig forklaring på årsagerne til, at nogen kan have forsøgt på at skrive dem ud af Historien.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Onsdag, 18:30 - 21:00
3 lektioner, 1 mødegang
Onsdag 14. februar, 2024
Holdnr.: 6224111932
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet