Kursus afsluttet

Miss Rose Dugdale - den engelske overklasse og IRA

Miss Rose Dugdale
- den engelske overklasse og IRA
For første gang på dansk kan historien om Rose og "The Troubles" nu fortælles. Det er den utrolige historie om datteren af en London-millionær, Rose Dugdale (f. 1941), der voksede op i vel­ha­ver­kvar­te­ret Chelsea i London, studerede filosofi, politik og økonomi på St. Anne's College i Oxford, og blev radikaliseret under stu­den­te­ro­p­rø­ret i slutningen af 1960'erne. Hun besøgte Cuba og kort efter Bloody Sunday i Nordirland (NI), valgte hun at gifte sig med den revolutionære socialist Walter Heaton.
I et usædvanligt forsøg på at rejse penge til IRA stjal hun i 1973 kostbar kunst fra sine forældres ejendom i Devon, blev senere bom­be­kon­struk­tør for IRA, og endte som bagkvinde for fire af deres bombeaktioner (1991-96). En oprører eller en terrorist, vi bør forbigå i tavshed?

Glemt - eller gemt?
I denne foredragsrække, tage vi på den ene side udgangspunkt i forskellige menneskers rolle i Historien, men fokuserer samtidig på hvorvidt de tilfældigvis er gået i den store glemmebog?
Eller der er nogle som har forsøgt at feje dem ind under gulvtæppet? Endelig prøver vi at give en mulig forklaring på årsagerne til, at nogen kan have forsøgt på at skrive dem ud af Historien.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Onsdag, 18:30 - 21:00
3 lektioner, 1 mødegang
Onsdag 10. april, 2024
Holdnr.: 6224111936
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet