Kursus afsluttet

Kaptajn (R) A. B. Sejr - i Generalstabens Efterretningssektion?

Max Weiss - expert i særlige anliggender?
Max Laurits Janus Weiss (1905-1968) havde en militær karriere, men fortsatte i 1930'erne i det danske politi. Kort efter den 9. april 1940 blev han overført til den særlige politiafdeling AS (Stadsadvokaten for Særlige Anliggender), der skulle varetage samarbejdet mellem den tyske besættelses-magt og det danske politi. Her skulle han, i samarbejde med det tyske kontra-ef­ter­ret­nings­væ­sen, efterforske sager, hvor danske statsborgere var mistænkt for aktiviteter rettet mod den tyske be­sæt­tel­ses­magt. Afdelingen overvågede desuden de politiske aktiviteter på det yderste venstre og det yderste højre i dansk politik, og Max Weiss havde de danske nazister som sit særlige arbejds-område.
Takket være sit stærke netværk, hvor han havde gode forbindelser til ledende politiker samt brugte sin stilling i Afd. AS til at forsyne mod­stand­s­kred­se med fortrolige informationer fra sit daglige samarbejde med tysk efterretnings-tjeneste. Han trådte da også ind det første danske frihedsråd, Det Danske Fællesråd, da dette blev etableret i juni 1943. I forbindelse med begivenhed-erne i august -43 måtte han dog flygte til Sverige, hvor hans viden var værdsat i det svenske politi, der måtte afhøre hundredvis af danske bådflygtninge. Få ny viden om én af dem, der skulle balancere mellem tyskere, danske nazister, politikere og modstandsfolk samt det svenske politi.

Glemt - eller gemt?
I denne foredragsrække, tage vi på den ene side udgangspunkt i forskellige menneskers rolle i Historien, men fokuserer samtidig på hvorvidt de tilfældigvis er gået i den store glemmebog?
Eller der er nogle som har forsøgt at feje dem ind under gulvtæppet? Endelig prøver vi at give en mulig forklaring på årsagerne til, at nogen kan have forsøgt på at skrive dem ud af Historien.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Onsdag, 18:30 - 21:00
3 lektioner, 1 mødegang
Onsdag 13. marts, 2024
Hold nr.: 6224111934
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet