John Gyllinges historiske hjørne – tirsdagstimen

Kom og vær med, når John Gyllinge ad 4 omgange fortæller historier fra fortiden. Vi mødes til et par hyggelige timer på Wiedergaarden, og der bliver serveret kaffe og småkager.

1. ”Skønheden og udyret” (8/10-24)
Amarna-perioden i Egyptens historie
Billedskønne Nefertiti var gift med hulkindede og hulbrystede Akhenaten. Kongeparret var centrale personer i Amarna-perioden, den periode i det 18. dynasti, hvor der blev vendt op og ned på mange ting i det egyptiske samfund. Religion, kunst og magtstrukturer blev omdefineret, hovedstaden blev flyttet. Men hvad var egentlig baggrunden for de gennemgribende ændringer, der trak dybe spor i samfundet, og som tidligere ligefrem er blevet omtalt som Amarna-revolutionen? Få nogle svarmuligheder gennem foredraget.

2. Vikingetiden – ude og hjemme (29/10-24)
Hvorfor fascineres vi af vikingerne? Og hvorfor er vikingetiden populær som aldrig før?
Vikingetiden dækker over den tidlige middelalders historie i Danmark, Norge og Sverige og er en periode, hvor vi kommer i kontakt med de europæiske naboområder, og hvor vi bliver påvirket af kristendommen. Men vikingetiden er også en periode, hvor de britiske øer og hvor områder langs Seinen op til Paris hærges af vores forfædre, hvor der kommer et egentligt ”Nordsø imperium” under Knud d. Store og hvor der sker en ekspansion mod nordvest til Island, Grønland og Amerika.
Hvem var de – vikingerne? Barske og seje krigere, dygtige og ”internationale” købmænd eller fredelige bønder, som byggede og kultiverede det land vi kender?                                                                   

3. Christian 2 – Kongen falder (5/11-24)
Christian 2 er kongen, som er blevet uløseligt forbundet med det stockholmske blodbad og som også er kendt som den vægelsindede konge, der sejlede frem og tilbage over Lillebælt en kold februar nat i 1523. Mindre kendt er det, at han også var kongen, der regerede Danmark i den vigtige overgangstid mellem mid­delal­der­stat og de nye tanker, som renæssancen repræsenterede, og som kom til at præge Danmark et par hundrede år frem i tiden. Christian 2 var fremsynet og forsøgte at gøre op med adelen og fremme borgerskabet. Centralt i denne omstilling stod en gæv hollandsk kvinde, Sigbrit Willoms, som desuden var mor til Dyveke, Christian 2.’s store kærlighed.

4. ”The Troubles” - hvordan Nord-Irland blev et af verdens brændpunkter (19/11-24)
Irlands lange historie har været voldsom og blodig ved mange lejligheder. Senest har vi været vidne til ”The Troubles” – konflikten der gennem mere end 25 år prægede den nord-irske hverdag og hvis handlinger bredte sig både sydpå til republikken og østpå til England. Hvad var baggrunden for udviklingen, der i lange perioder mest lignede en borgerkrig? Og hvordan påvirkede begivenhederne forholdet mellem de forskellige be­folk­nings­grup­per? Sidst – men ikke mindst – hvordan og i hvilket omfang fik man bragt konflikten til ophør og genindført ”normale tilstande”? 
Foredraget er ajourført med situationen omkring ”Brexit”.

Kursusdetaljer

Wiedergården, Wiedergården 2, 2791 Dragør
Tirsdag, 14:15 - 16:15
4 lektioner, 4 mødegange
Tirsdag 8. oktober, 2024
Hold nr.: 0924211051

620 kr./person

25 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

John Gyllinge

620 kr./person

Tilmeld kursus