Kursus afsluttet

Hans Helmut Klose - og hjælpen til Baltikum

Hans Helmut Klose - og hjælpen til Baltikum
I den spæde begyndelse af den vesttyske flådes etablering  i slutningen af 1950'erne talte man meget om Hans Helmut Klose (1916-2003) som næsten uafbrudt havde opereret med Schnellboote/mo­tort­or­pedobå­de/FPB'ere fra 1941 til 1956: først for den tyske Kriegsmarine og senere for den britiske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Vi ser nærmere på denne type operationer, der under den 2. Verdenskrig blev udført af flere af de krigsførende landes flåder, og altså også i Østersøen. H. H. Kloses aktiviteter var ret typisk for de hemmelige operationer, som fortsatte i Østersøen under den tidlige del af Den kolde Krig. Operationer, der skete ud fra ønsket om at støtte de tre små baltiske lande mod den sovjetiske overmagt.
I 1944 havde Sovjetunionen atter besat Litauen og fortsatte den brutale om-dannelse af landet efter sovjetisk mønster, hvilket bl.a. betød yderligere mas­se­deporta­tio­ner i perioden 1944-53 (ca. 370.000 litauere). Væbnede grupper (Skovbrødrene), gjorde modstand mod Sovjetstyret, men omkring 1953 var modstanden stort set nedkæmpet. Siden 1944 havde skønsmæssigt 30.000 forsøgt at gemme sig, ikke mindst i de store skove. De håbede på hjælp fra de Vestallierede - eller i det mindste bedre tider (Sovjets tilbage-trækning). Afsluttende hører vi om, hvad der blev Hans Helmut Kloses skæbne i hele denne historie?

Glemt - eller gemt?
I denne foredragsrække, tage vi på den ene side udgangspunkt i forskellige menneskers rolle i Historien, men fokuserer samtidig på hvorvidt de tilfældigvis er gået i den store glemmebog?
Eller der er nogle som har forsøgt at feje dem ind under gulvtæppet? Endelig prøver vi at give en mulig forklaring på årsagerne til, at nogen kan have forsøgt på at skrive dem ud af Historien.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Onsdag, 18:30 - 21:00
3 lektioner, 1 mødegang
Onsdag 27. marts, 2024
Holdnr.: 6224111935
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet