Kursus afsluttet

Det nye Israel – en løsning på jødespørgsmålet?

Det nye Israel – en løsning på jø­de­spørgs­må­let?
Allerede tidligt fik verden viden om nazisternes massemord på jøder, og fra 1942 kom der stadig flere beretninger om ud­ryd­del­ses­lej­re. Da omfanget af lejrene blev kendt i løbet af 1945 gav det de fleste europæere et samvittig-hedsproblem. Ikke mindst i lyset af den lange historie med jø­de­for­føl­gel­ser og den manglende håndtering af det tyske flygt­nin­ge­pro­blem efter nazister-nes mag­tover­ta­gel­se i 1933. Det gav støtte til en oprettelse af en jødisk stat uden for Europa (: i Palæstina), hvortil de overlevende europæiske jøder så kunne emigrere.
Den 15. maj 1948 valgte Storbritannien at trække sig ud af mandatområdet og overlade Palæstina til jøder og arabere. Dagen før – den 14. maj – havde jøderne oprettet den nye stat Israel, og den 11. december vedtager FN’s Ge­ne­ral­for­sam­ling Resolution 194, hvor Right of Return-princippet stad-fæstes. Hvad alt dette kom til at betyde for Mellemøstens fremtid prøver vi at få rede på...

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Fredag, 13:00 - 15:30
3 lektioner, 1 mødegang
Fredag 5. april, 2024
Holdnr.: 6224111946
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet