Kursus afsluttet

AIC-folk og Socialdemokratiets top – efter Befrielsen

I dette foredrag ser vi nærmere på hvilke opgaver der blev løst i AIC efter befrielsen, og hvilke folk man benyttede. Et eksempel er Kjeld Olesen (født i København 8. juli 1932), der var søn af repræsentant, senere hjemmeværns-konsulent Anker Karmark Olesen.
Kjeld Olesen var ansat i rederiet J. Lauritzen (1950-1953), og var derefter sekretær i At­lant­sam­men­slut­nin­gen (1954-1956). Herefter var Olesen per-sonlig medarbejder hos den daværende so­ci­al­borg­me­ster, senere overborg-mester, Urban Hansen (1956-57). Sekretær i Det kooperative Fællesforbund (1957-58), sekretær i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Storkøbenhavn (1958-62), organi-sa­tions­se­kre­tær i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et (1962-66).
Han var  kandidat for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Rødovrekredsen (1966-1979) og blev medlem af Folketinget for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Københavns Amtskreds, d. 22. november 1966.
I årene 1968 til -71 var han partiets for­svar­spo­li­ti­ske ordfører, 1969-71 medlem af For­svarskom­mis­sio­nen og fra d. 11. oktober 1971 landets for­svars­mi­ni­ster.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Fredag, 13:00 - 15:30
3 lektioner, 1 mødegang
Fredag 17. maj, 2024
Holdnr.: 6224111915
AOF-AOFNAESTVEDSUSAALANDET

20 ledige pladser

Salget er lukket

Underviser

Tommy P. Christensen

Kul­tur­hi­sto­ri­ker, se­ni­o­r­kon­su­lent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i vok­se­nud­dan­nel­se) og can.mag. (historie og kunsthistorie).

Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægts­forsk­ning, kulturhistorie, mi­li­tær­hi­sto­rie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets fored­rags­ræk­ker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Per­so­nal­hi­sto­risk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.

Salget er lukket

Kursus afsluttet