AIC-folk og Socialdemokratiets top – efter Befrielsen

I dette foredrag ser vi nærmere på hvilke opgaver der blev løst i AIC efter befrielsen, og hvilke folk man benyttede. Et eksempel er Kjeld Olesen (født i København 8. juli 1932), der var søn af repræsentant, senere hjemmeværns-konsulent Anker Karmark Olesen.
Kjeld Olesen var ansat i rederiet J. Lauritzen (1950-1953), og var derefter sekretær i At­lant­sam­men­slut­nin­gen (1954-1956). Herefter var Olesen per-sonlig medarbejder hos den daværende so­ci­al­borg­me­ster, senere overborg-mester, Urban Hansen (1956-57). Sekretær i Det kooperative Fællesforbund (1957-58), sekretær i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Storkøbenhavn (1958-62), organi-sa­tions­se­kre­tær i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et (1962-66).
Han var  kandidat for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Rødovrekredsen (1966-1979) og blev medlem af Folketinget for So­ci­al­de­mo­kra­ti­et i Københavns Amtskreds, d. 22. november 1966.
I årene 1968 til -71 var han partiets for­svar­spo­li­ti­ske ordfører, 1969-71 medlem af For­svarskom­mis­sio­nen og fra d. 11. oktober 1971 landets for­svars­mi­ni­ster.

Kursusdetaljer

Grønnegades Kaserne, Grønnegade 10, 4700 Næstved
Fredag, 13:00 - 15:30
3 lektioner, 1 mødegang
Fredag 22. marts, 2024
Holdnr.: 6224111915
Næstved og Susålandet

130 kr./person

20 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Tommy P. Christensen

<p>Kulturhistoriker, seniorkonsulent AOF Næstved og Susålandet, MVO (Master i voksenuddannelse) og can.mag. (historie og kunsthistorie).</p> <p>Tommy P. Christensen har undervist på Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, gymnasie- og hf-uddannelsen, Dagshøjskoler og AOF, bl.a. hos AOF Frederiksberg-København og AOF Næstved og Susålandet, hvor han i de seneste ti år har undervist i bl.a. slægtsforskning, kulturhistorie, militærhistorie og er konsulent på AOF Næstved og Suså-landets foredragsrækker og den årlige sommerhøjskole på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Han er forfatter (DFF) og mikroforlægger med forlaget "Olde Cranish Hamneda", har skrevet flere fagbøger og er fhv. redaktør på Personalhistorisk Tidsskrift, Hvem Forsker Hvad og Slægten - Forum for Slægtshistorie.</p>

130 kr./person

Tilmeld kursus