Få pladser

Litteraturhøjskolen

Litterære pejlinger af angelsaksisk mentalitet.

Der skal vælges ny præsident i USA, og det medfører megen medieomtale af sam­funds­mæs­si­ge forhold og mentalitet i USA. Vi følger op i Lit­te­ra­tur­højsko­len med afdækninger af denne mentalitet, som den kommer til udtryk i litteraturen. Både den klassiske og den moderne litteratur sættes under lup. Fokus er på den amerikanske litteratur i det første forløb, dvs. de første tolv gange. Derefter inddrager vi til sammenligning engelsk og irsk litteratur, som har mange spændende forbindelser til amerikansk litteratur. Sprog­fæl­les­ska­bet og forskelle og ligheder i de tre angelsaksiske landes kulturer er interessant og per­spek­ti­ve­ren­de.
Der er altså to sammenhængende forløb: Tolv gange med amerikansk litteratur og tolv gange med engelsk og irsk litteratur. Man tilmelder sig forløbene enkeltvis (se praktiske oplysninger).
 
Programmet ser således ud:

Amerikansk litteratur:
Uge 39: Ernest Hemingway: Der er ingen ende på Paris. Den reviderede udgave, posthumt 1964 (Lindhardt og Ringhof 2013 / 2016).
Uge 40: Ernest Hemingway: Der er ingen ende på Paris.
Uge 41: F. Scott Fitzgerald: Historier fra jazztiden. Noveller 1920-39 (Lindhardt og Ringhof 2013).
Uge 42: Efterårsferie.
Uge 43: F. Scott Fitzgerald: Historier fra jazztiden.
Uge 44: Richard Yates: Revolutionary Road, 1961 (Klim 2009 / 2011).
Uge 45: Richard Yates: Revolutionary Road.
Uge 46: Ferie.
Uge 47: Alfred Hayes: Mit ansigt ud mod verden, 1958 (Forlaget Bobo 2018).
Uge 48: Raymond Carver: Her hvor jeg ringer fra, noveller fra 60’erne, 70’erne og 80’erne (Gyldendal 2010).
Uge 49: Paul Auster: New York Trilologien,1985 (Per Kofod 2004 / Lindhardt og Ringhof 2021). Tre små romaner, vi læser den første: By af glas.
Uge 50: Don Delillo: Englen Esmeralda. Ni fortællinger, 2011 (Per Kofod 2012).
Juleferie.
Uge 2: Jennifer Egan: Tæskeholdet banker på, 2010 (Klim 2012).
Uge 3: Sigrid Nunez: En ven, 2018 (Café Monde 2023).
Uge 4: Ferie.

Praktiske oplysninger:

Deltagerne bedes selv anskaffe følgende værker:
1. Ernest Hemingway: Der er ingen ende på Paris. Den reviderede udgave, posthumt 1964 (Lindhardt og Ringhof 2013 / 2016).
2. Jennifer Egan: Tæskeholdet banker på, 2010 (Klim 2012).
3. Sally Rooney: Intermezzo, 2024 (Gutkind 2024). Udkommer september 2024. N.B.: Vent med at anskaffe Intermezzo indtil Frantz Leander Hansen har givet grønt lys.
De øvrige bøger udleveres på un­der­vis­nings­ste­det: Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.

Der er to hold, som er parallelhold, altså med samme program. Hold 1: Onsdag 13.00 – 14.45. Hold 2: Torsdag 10.00-11.45. N.B.: Det er tilladt at møde på det andet hold, hvis man er forhindret den normale mødedag.

Er man allerede deltager på et af holdene, er man automatisk tilmeldt den nye sæson. Man skal med andre ord kun melde fra. 
Spørgsmål vedr. betaling kan rettes til AOF Rødovre. Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til Frantz Leander Hansen: leander.hansen@gmail.com

 

 

Kursusdetaljer

Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre
Torsdag, 10:00 - 11:45
12 lektioner, 12 mødegange
Torsdag 26. september, 2024
Hold nr.: 7224220272

1.560 kr./person

3 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Frantz Leander Hansen

Frantz Leander Hansen er mag.art. i litteratur, som han har undervist i og holdt foredrag om i mange år og mange forskellige steder, især hos Lit­te­ra­tur­højsko­len/AOF Rødovre og ved Fol­ke­u­ni­ver­si­te­ter landet over. Foruden artikler har han skrevet en bog om det aristokratiske i Karen Blixens forfatterskab og en bog om svind­ler­fi­gu­ren Otto Stein i Jacob Paludans roman Jørgen Stein. Begge bøger er også udkommet på engelsk.

1.560 kr./person

Tilmeld kursus