Livsholdning og kunst hos Karen Blixen

Hos Karen Blixen er det aristokratiske et centralt tema, der både omfatter måder at leve på og måder at udfolde sig kunstnerisk på. Begge ind­falds­vink­ler ses i et eksistentielt og historisk lys, således at vi får spændende skildringer af aristokratiske måder at leve og skabe på og tankevækkende registreringer af, hvorledes disse har ændret sig i tidernes løb. De første to værker, som vi skal læse, ”Storme” og Ehrengard, relaterer sig primært til kunstud­fol­del­sen, mens det sidste værk, ”En Her­re­gaards­hi­sto­rie”, beskriver livsholdningen.
7/5: ”Storme” (Skæbne-Anekdoter 1958).
14/5: Ehrengard (1963).
21/5: ”En Her­re­gaards­hi­sto­rie” (Sidste Fortællinger 1957).
28/5: ”En Her­re­gaards­hi­sto­rie”.
Spørgsmål vedrørende programmet kan rettes til Frantz Leander Hansen: leander.hansen@gmail.com

Kursusdetaljer

Foreningshuset, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre
Tirsdag, 13:00 - 14:45
4 lektioner, 4 mødegange
Tirsdag 7. maj, 2024
Hold nr.: 7224120276

500 kr./person

23 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Frantz Leander Hansen

Frantz Leander Hansen er mag.art. i litteratur, som han har undervist i og holdt foredrag om i mange år og mange forskellige steder, især hos Lit­te­ra­tur­højsko­len/AOF Rødovre og ved Fol­ke­u­ni­ver­si­te­ter landet over. Foruden artikler har han skrevet en bog om det aristokratiske i Karen Blixens forfatterskab og en bog om svind­ler­fi­gu­ren Otto Stein i Jacob Paludans roman Jørgen Stein. Begge bøger er også udkommet på engelsk.

500 kr./person

Tilmeld kursus