Seniorhøjskolen - Torsdag - Ballerup

Torsdag 5. oktober
Journalist Kaare R. Skou
Den politiske situation netop nu.                      
Som titlen fortæller, er der tale om en hel aktuel opdatering af det politiske billede men sat i perspektiv både historisk og fremadrettet. Foredraget indeholder en gennemgang af de væsentligste forslag, der er til politisk debat, og en si­tu­a­tions­be­skri­vel­se af hvert partis aktuelle tilstand.  Ikke nørdet med uforklarlige tal eller med brug af ofte orwellsk nysprog, men forklaret på almindeligt dansk, så alle kan være med.

Torsdag 12. oktober
Birte Kont cand. Phil. I lit­te­ra­tur­vi­den­skab
“En by i Rusland”
Birte Konts foredrag bygger på hendes roman “En by i Rusland”, der udkom på Gyldendal for nogle år siden og på det amerikanske marked i 2012. Bogen er inspireret af Konts egen families historie og er bl.a. en fortælling om, hvordan Holocaust - som man ikke taler om - kaster lange skygger gennem flere generationer. Kont er cand. Phil. I lit­te­ra­tur­vi­den­skab og har udgivet flere bøger, senest “Ingen har ordet” - en kortroman om at være pårørende

Torsdag 26. oktober
Tidligere fag­for­e­nings­for­mand Max Meyer
Jøde i Danmark                                              
Knap 80 år efter befrielsen af Auschwitz, 75 år efter staten Israel blev oprettet og 400 år efter at jøderne blev inviteret af Christian d. 4. til at tage ophold i Danmark kommer Max Meyer, søn af en af de få overlevende fra KZ lejrene og holder foredrag. Han fortæller om Israel, om at være dansk jøde og den stadig stigende antisemitisme i Danmark og resten af verden.

Torsdag 2. november
Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København K
Omvisning på Medicinsk Museion
Medicinens kultur og historie. Vi starter i auditoriet, hvor fortidens kirurger har fået deres uddannelse. Derefter kommer vi rundt i udstillinger om sygdom og sundhed før og nu. Vi får mulighed for at kigge ind i kroppen, komme tæt på levende bakterier og høre om historiens vigtigste læ­ge­vi­den­ska­be­li­ge opdagelser og teknologiske opfindelser. Omvisningen fokuserer på kro­p­s­op­fat­tel­ser og syg­doms­for­stå­el­ser fra antikken til genetikken, fra kropsvæsker til kemiske reaktioner.

Torsdag 9. november
Cand. phil. Lars Olsen
København: Arbejderbyen der forsvandt                           
For få årtier siden var København en arbejderby. Over halvdelen af familierne tilhørte ar­bej­der­klas­sen, og store arbejdspladser som B&W satte præg på byens politik og kultur. I dag er det anderledes. København er blevet yngre, mere velstående og hip, men VVS’eren og pædagogen får stadig sværere ved at finde en bolig, som de kan betale. I foredraget præsenterer Lars Olsen analyserer fra debatbogen “Rige børn leger bedst”, men fortæller også sin egen historie om Københavns forvandling.

Torsdag 16. november
Ph.d. Karen Westphal Eriksen
Billedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba       
Den danske billedhugger Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984) levede hovedparten af sit liv i Frankrig. Her boede hun sammen med sin mand, bil­led­kunst­ne­ren Ernest Mancoba (1904-2002) og deres søn, kunstneren Wonga Mancoba (1946-2015). Med rødder i det danske surrealistiske miljø omkring Linien-tidsskriftet og senere Høst og Cobra er hun kendt som en eksistentielt arbejdende kunstner. Med afsæt i afrikanske kunstudtryk skabte Mancoba semi-abstrakte væsens- og maskelignende skulpturer. Foredraget handler om hendes liv, kunst og æstetik.

Torsdag 23. november FOREDRAGET HOLDES I BI­BLI­O­TEKS­SA­LEN
Cand. phil. og forfatter Viveca Tallgren
Fin­lands­sven­sker­ne i Finland                    
Viveca Tallgren fortæller om den historiske baggrund for, at fin­lands­sven­sker­ne er i Finland, og om de sprogstri­dig­he­der, der har været mellem dem og den finsktalende befolkning. Foredraget handler også om mindretallets situation i dag, om undervisning, fin­lands­sven­ske kul­turin­sti­tu­tio­ner og fin­lands­sven­ske forfattere, herunder den populære Kjell Westö.

Torsdag 30. november
Historiker og dr. phil. Jakob Danneskiold-Samsøe
Europas historie gennem 10.000 år
Jakob Danneskiold-Samsøe fortæller om det moderne Europas tilblivelse: En beretning, der strækker sig fra de første ste­nal­der­men­ne­sker på kontinentet frem til begyndelsen af 1800-tallet, da det europakort, som vi kender i dag, var begyndt at tage form. I foredraget kommer Jakob også ind på de seneste 200 års europæisk historie, hvor In­du­stri­a­li­se­rin­gen byder på opfindelser, vækst og rigdom – og kummerlige vilkår for en ny arbejderklasse.

Torsdag 7. december
Journalist Jan Larsen
Kina - på godt og ondt                          
Journalist Jan Larsen har i snart 20 år beskæftiget sig med Kina, heraf 6 år som TV-Avisens korrespondent i landet. Han fortæller om udfordringerne i dagens Kina - både som kommende supermagt og hvordan kinesernes hverdag er blevet markant ændret - og ikke altid som vi andre går og tror.

Torsdag 14. december
Davids Samling, Kron­prin­ses­se­ga­de 30-32, 1306 København K
Omvisning på Davids Samling - “tre samlinger, et museum”                                         
Islamisk Samling med kunstværker fra Spanien i vest til Indien i øst og fra det 7. til det 19. århundrede. Europæisk Samling med kunst fra det 17. til det 19. århundrede og Nyere Dansk Samling, som rummer malerier, skulpturer og kunsthåndværk fra ca. 1890-1950. Herunder be­tyd­nings­ful­de værker af Vilhelm Hammershøi og J.F. Willumsen.

Torsdag 4. januar
Sik­ker­heds­spe­ci­a­list Susanne Skov Diemer
Forbered dig bedst på det værste                
En introduktion til potentielle kriser, forebyggende metoder og praktiske råd. Og et foredrag spækket med personlige anekdoter og lessons learned fra den globale sik­ker­heds­sce­ne. Susanne giver tilhørerne en indføring i de mest grundlæggende forberedelser som: Hvad er et nødlager, og hvorfor skal du have det? Hvorfor kan du ikke regne med, at myndighederne redder dig ud af alle kriser?"

Torsdag 11. januar
Mag. Art. Birgitte Zacho
Michael og Anna Ancher - et kunst­neræg­te­skab
Anna og Michael Ancher mødte hinanden, da han som ung kunstner kom til Skagen første gang. De blev gift og bosatte sig på Skagen, hvor de blev det faste om­drej­nings­punkt for kunst­n­er­ko­lo­ni­en. Deres hjem dannede rammen om festligt samvær med de mange andre kunstnere, der kom til Skagen. Men det var også rammen for et enestående ar­bejds­fæl­les­skab, i en tid hvor mange ellers mente at kunst ikke var noget for kvinder.

Torsdag 18. januar
Musiker Ida Riegels
1.000 km Cello
Musiker Ida Riegels spiller på en cello hun selv har bygget fra grunden af. Den er specielt designet til at fremme de dybe overtoner. På programmet er klassiske værker og en håndfuld kompositioner af Ida, som er skrevet med inspiration fra oplevelser på hendes mange koncertrejser. Undervejs i koncerten /foredraget vil man kunne høre om Idas 1.000 km lange koncertrejse på cykel op gennem Europa, og hendes øvrige turneer på cykel.

Torsdag 25. januar
Cand. Mag. Camilla Kornerup
Fortællingen om Tranquebar
I 2020 var det 400 år siden Christian d. IVs flåde grundlagde en handelsstation i den lille by Tranquebar i Sydindien. Han­dels­sta­tio­nen eksisterede i 225 år. Det danske handelseventyr i Tranquebar sluttede i 1845 da vi solgte rettighederne til England. Under foredraget rejser vi i ord og billeder til Tranquebar. Der fortælles om handelen med krydderier og om det kulturmøde der opstod mellem danskere og indere. Vi skal også høre om dagligdagen i den lille by i dag.


Torsdag 1. februar
Cand. Mag. Emil Møller Christensen
Danske spillefilm
Foredraget er en rejse gennem dansk film: Fra nogle af de første tonefilm i 1930'erne til året 1956, hvor man kan opleve den første danske spillefilm i farver - og Nordisk Film udsender en film, der skal blive Oscar-nomineret. I de mellemliggende år sker der en enorm udvikling i den danske filmbranche. Det er fortællingen om denne udvikling: Om krig og besættelse, om nye filmgenrer, om karismatiske filmskabere til Morten Korch- og Far til fire-film.

Torsdag 8. februar
Cand. Scient. Uwe Lindholt
Focus på ulve i Danmark
Hvad er ulven for et dyr? Hvordan er dens levevis og fødegrundlag? Det bliver vi klogere på i dette foredrag, hvor vi hører om ulvens udbredelse i Europa, og om hvordan ulve forvaltes i forskellige lande. Vi skal bl.a. også høre om, hvilke myter, sagn, fortællinger, symboler og forfølgelse, der knytter sig til ulve. Om de er farlige for mennesker og husdyr. Det er ikke et foredrag for eller imod ulve. Fored­rags­hol­de­ren forsøger at formidle den viden, der er om ulve, og de holdninger der er i befolkningen.

Torsdag 22. februar
Forfatter og journalist Johanne Mygind
Kvindekamp i tre generationer
Hvordan kom vi fra 1950´ernes husmødre til nutidens delebørn? I sin roman skildrer Johanne Mygind, hvordan en datter, en mor og en mormor kæmper for deres egen frigørelse. I foredraget vil hun fortælle om sin roman, og om de svære valg og fravalg som kvinder har måtte træffe fra ef­ter­krig­sti­den til i dag.

Torsdag 29. februar
Kastellet: Mødested ved flagstangen kl. 10.00
Rundvisning på Kastellet
På rundvisningen hører vi om Kastellets historie, ser hvordan soldaterne boede i midten af 1700 årene, føler gyset i Krudttårnet, der blev anvendt som fængsel i starten af 1800-tallet, besøger Den Gamle Arrest fra 1725, og ser cellen hvor Struensee var fængslet i 1772. Kastelskirken, og dens historie indgår i rundvisningen.
Der afsluttes med frokost på Café Oscar. (Drikkevarer er ikke incl. i prisen)

Hvis du er bosat i Albertslund Kommune kan du få et tilskud til kurser hvis du er, Pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re og arbejdsledige (dag­pen­ge­mod­ta­ge­re). Tilskudet er 30 % pr. kursus, foredrag, arrangementer og byvandringer. Tilskud pr. kalenderår er maks. 800 kr. Tilskud ydes også udenfor kommunen.
For at få tilskuddet skal man henvende sig personligt hos Albertslund Kommune, hvor de så vil refundere tilskuddet

Kursusdetaljer

Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10, 2740 Skovlunde
Torsdag, 10:00 - 12:00
18 lektioner, 18 mødegange
Torsdag 5. oktober, 2023
Holdnr.: 0423211001
AOF Center Storkøbenhavn

2.450 kr./person

16 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Annette Sloth Odgaard

2.450 kr./person

Tilmeld kursus