Fredagsgæsten i Herlev

Fredag d. 17. januar- Cand.mag. i kunsthistorie Mathilde Teglgaard Nielsen, Kend din de­signklas­si­ker
Dansk design fik sit internationale gennembrud i midten af 1900-tallet, og vores egen tid tæller adskillige markante danske designere. Vær med, når vi stiller skarpt på en række danske de­signklas­si­ke­re; lamper, stole, service, legetøj, mode mm. af blandt andre Finn Juhl, Arne Jacobsen, Nanna Ditzel, Verner Panton, Cecilie Manz og Henrik Vibskov

Fredag d. 31. januar - Journalist, forfatter og fored­rags­hol­der Jan Eriksen, Kim Larsen, myten, sangene og hvor kom de fra
Kim Larsen blev den indtil videre største danske folkekunstner nogensinde. Han skabte musikalsk bro mellem indtil flere generationer. Han var en nutidig Dirch Passer, Elvis Presley og Grundtvig i samme person. Hvad skabte den enorme succes? Hvad inspirerede hans sange? Hvorfor lige ham? Hvordan havde Kim Larsen det selv med sin succes? Hvad drev Kim Larsen?

Fredag d. 7. februar - Skuespiller Kjeld Høegh, ’Kroppen lyver Aldrig!’
Et bedre kendskab til, hvad kropssproget fortæller, kan lære os at opleve og forstå vores medmennesker på en ny og inspirerende måde. Kroppen fortæller meget mere om os, end vi tror. Ikke mindre end 55 % af det samlede sproglige udtryk, kommunikeres gennem kropssproget! I dette foredrag gennemgår jeg kroppens mange ud­tryks­kom­bi­na­tio­ner, samt vores forhold til og afhængighed af vores omgivelser. En lang række faktorer indvirker på, hvordan vi befinder os med vores kropssprog. Hvordan og hvor vi sidder – går, står – og hvorfor? – osv. Alle de signaler, vi ubevidst udsender – har stor betydning for, hvordan vi opfattes som person – og som menneske. Et spændende, humoristisk og levende indblik i kropssprogets mange facetter, der illustreres på talrige måder

Fredag d. 21. februar - Forfatter Lean Pejtersen, Kunstig intelligens i et kul­tur­hi­sto­risk perspektiv
Kunstig intelligens vil omforme vores samfund i de kommende årtier. Vores arbejde står i skudlinjen - men bliver vi frigjort, trælbundet eller arbejdsløse i den digitale fremtid? Lean Pejtersen har som forfatter og skribent ved Politiken beskæftiget sig med forholdet mellem menneske og teknologi i et kul­tur­hi­sto­risk perspektiv. Teknologien ser fryg­tind­g­y­den­de ny ud, og netop derfor er der brug for at fremkalde vores drømme og frygt i historiens klare lys.


Fredag d. 7. marts - Camilla Kornerup, Bhutan, brut­to­na­tio­nal­lyk­ke i Himalaya
Syd for Tibet i den østlige del af Hi­ma­lay­ab­jer­ge­ne gemmer sig et lille buddhistisk kongedømme, som først for nylig har åbnet døren op for omverden. Bhutan er et sagnomspundet land, hvor befolkningen stadig går klædt i na­tio­nal­drag­ter og dyrker bueskydning som nationalsport. Som noget ganske særligt måler Bhutan sine 800.000 indbyggeres velstand ud fra lykke som målestok, og begrebet brut­to­na­tio­nal­lyk­ke, er blevet synonymt med Bhutan

Fredag d. 21. marts - Fofatter Lars Ringholm, Danmark i 1970’erne – velfærdsstaten krakelerer
Velfærdsstaten forekom ustoppelig ved indgangen til 1970’erne. Men skyerne trak voldsomt op. Fol­ke­af­stem­nin­gen om dansk medlemskab af EF i oktober 1972 splitede danskerne og rystede tillliden til polikkerne. Ved fol­ke­tings­val­get i december 1973 blev der vendt op og ned på årtiers ers politisk stabilitet og i de følgende år skulle Danmark regeres af et dybt splitet folleting og af politikkere, der stod famlende og uvante med at styre et Vel­færds­sam­fund gennem en økonomisk krise

Fredag 28. marts - Fælles afslutning i Herlev Medborghus
Henrik Platz, Kon­cert­fored­rag: Johannes V. Jensen besøger Jeppe Aakjær
Kom med til et smukt, underholdende og indholdsrigt kon­cert­fored­rag med musikeren Henrik Platz, som har sat ny music til Johannes V. Jensen og Jeppe Aakjær. No­bel­pris­mod­ta­ge­ren Johannes V. Jensen og den folkekære Jeppe Aakjær skrev de vidunderligste digte om naturen, social ulighed og kvinden som det ypperste i verdens skabelse. Digtene er aktuelle den dag i dag, hvor naturen lider, uligheden vokser og kvinder stadig må kæmpe for deres rettigheder. Til kon­cert­fored­ra­get er der også fællessange fra Højsko­lesang­bo­gen. På scenen er Henrik Platz på fortælling, vokal og guitar og Mikkel Utrup på guitar. Hør musikken på www.nukommerlyset.dk

Kursusdetaljer

Herlev Gl. Skole, Herlev Bygade 92, 2730 Herlev
Fredag, 13:00 - 15:00
18 lektioner, 6 mødegange
Fredag 17. januar, 2025
Hold nr.: 3225111004

900 kr./person

58 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Heidi Oest

900 kr./person

Tilmeld kursus