Få pladser

Seniorhøjskolen i Gentofte - 1

Vores populære seniorhøjskole vil igen i år sikre, at vi møder en række spændende mennesker. De vil fortælle om deres liv, rejser og oplevelser. Debat og sang er naturligvis også på programmet. Vi mødes ca. hver anden onsdag kl. 10:00-12:00.

Ef­ter­år­spro­gram:
06.09.23 - Tyrkiet - v/Deniz Serinci
Med udgangspunkt i sin bog "Tyrkiet – Fra Atatürk til Erdogan" fører journalisten Deniz Serinci os gennem Tyrkiets moderne historie fra oprettelsen af republikken i 1923 til dagens Tyrkiet under Erdogan. Undervejs vil han blandt andet dykke ned i sharialovens afskaffelse, sekularismen, de mange militærkup og spændingerne mellem land og by. Desuden vil han belyse den kurdiske konflikt, både i Tyrkiet og i Syrien, hvor Tyrkiet nu har en militær konflikt kørende. Der vil også blive tid til at komme ind på ønsket om at blive en del af EU trods Erdogans konflikt med EU-landene, islams mere og mere fremtrædende rolle og landets varmere forhold til de andre lande i Mellemøsten. Kort sagt hvad sker der i Tyrkiet, det land, der indtil for nylig var i top tre af danskernes feriemål? Hvor er det på vej hen?

20.09.23 - Det moderne menneske som nomade - v/Lene Rishede
Fem unge danskere ville udfordre sig selv og hinanden ved at tage på en flere tusind kilometer lang rejse på hesteryg fra Mongoliet til Danmark. Den 6000 km lange færd gik gennem Sibiriens taiga, det centrale Rusland via Finland til Danmark. Ekspeditionen begyndte i foråret 1999 og varede til vinteren 2000. De mongolske heste klarede turen. De græsser nu fredeligt på dansk jord. Ekspeditionens leder, Lene Rishede, fortæller om og viser billeder fra den lange og til tider dramatiske rejse gennem vildmark, urskov og lukkede grænser.

04.10.23 -Mit liv i Den Kongelige Ballet - v/Henriette Brøndsholm
Vi hører om Henriettes personlige oplevelser på Nationalscenen, fra op­ta­gel­ses­prø­ven og de mange spændende år frem til hendes 40-års fødselsdag, hvor hun dansede af i tre af koreografen George Balanchines store balletter på Operaens Store Scene i København. Henriette har arbejdet tæt sammen med en række af de største koreografer og kunstnere både i ind- og udland. Samarbejdet med Hendes Majestæt Dronningen berøres, samt æren og oplevelsen af at blive inviteret til Hofbal på Christiansborg Slot. Vi ser billeder og der er mulighed for at komme tæt på nogle kostumer og et af dansernes vigtigste værktøjer: Tåspidsskoene.

18.10.23 - "LØFT BLIKKET FOR TILVÆRELSENS MIRAKEL"

I 1909 fik Selma Lagerlöf, som den første kvinde, Nobelprisen i Litteratur.Selma Lagerlöf havde på det tidspunkt skrevet bogen om "Nils Holgersson", som rejser gennem Sverige på ryggen af Morten Gase, "Kristus­le­gen­der" med fortællingen om Rødhalsen og det store episke værk "Jerusalem". Selma Lagerlöf engagerede sig i socialt arbejde og i kampen forkvin ders stemmeret og levede sit liv sammen med kvinder i over­ens­stem­mel­se med den, hun var.I foredraget fortæller psykolog og forfatter Anne Knudsen om Selma Lagerlöfs opvækst i Värmland i Sverige, om kristentro og om tidligt at vide, at hun var født til at skulle blive en verdensberømt forfatter og om hendes kamp for at gøre det til virkelighed.01.11.23 - Hvad blev der egentlig af Vikingerne? - v/Kåre Johannesen
Vi ser nærmere på vore stolte, øksesvingende forfædre for tusind år siden – og især på, hvad de har måttet lægge navn og ansigt til sidenhen! Vikingerne er blevet brugt og misbrugt som få andre; de er blevet brugt til at sælge alt fra operaer over nazisme til leverpostej, hotdogs og vvs-installationer. Vikingerne er simpelthen ét af de allerstærkeste brands, Danmark overhovedet kan byde på.

15.11.23 - 1.000 km Cello - v/Ida Riegels
Mød cellist og cyklist Ida Riegels til et foredrag med musik.
Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige Danske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um og har turneret i flere dele af verden. Både USA og Europa, men også fjerne steder som Indien, Bhutan, Thailand og Japan. Hun har gennem de seneste år etableret sig som cyklende cellist og vandt i 2020 DR P2 'Ildsjæleprisen'. I 2022 vandt hendes debut CD ‘Cello Stories’ DR P2 årets album, Lytterprisen. Ida spiller på en cello, hun selv har bygget fra grunden af. Den er specielt designet til at fremme de dybe overtoner.
På programmet er klassiske værker og kompositioner af Ida Riegels. Undervejs i kon­cert­fored­ra­get vil vi blandt andet høre om Idas 1.000 km lange koncertrejse på cykel op gennem Europa, og hendes øvrige turneer.

29.11.23 - Rundt om Lillian Hjorth-Westh - v/Lillian Hjort-Westh
Lillian, som gennem mange år har arbejdet som fored­rags­hol­der i højsko­le­for­e­nin­ger, pen­sio­ni­st­for­e­nin­ger, me­nig­heds­kred­se, Fol­ke­u­ni­ver­si­te­tet, klubber og lign. er født og opvokset på bondegård i Rutsker på Bornholm. Hun blev læreruddannet på Tønder Seminarium. Siden 1977 har Lillian arbejdet i højsko­le­ver­de­nen, først på Højskolen Rude Strand, og fra 1983 – 2017 på Bornholms Højskole. De sidste 10 år som en del af for­stan­der­par­ret sammen med Axel Lasthein-Madsen. Kom med på en personlig rundrejse sammen med be­mær­kel­ses­vær­di­ge personer gennem tiden, til følelsesladede indblik i skøn­lit­te­ra­tu­rens tidløse milepæle.

Forårsprogram:
10.01.24 - Regnskovens religion - v/Mikael Rothstein
Med udgangspunkt i sin bog "Regnskovens religion", fortæller re­li­gions­hi­sto­ri­ker og forfatter Mikael Rothstein, om sine mange forsk­nings­rej­ser til de sidste nomadiske jæger-samlere i den malaysiske delstat Sarawak. Ingen ved hvor længe penanerne har levet i det centrale Borneos regnskov. Selv fortæller de, at de altid har været der. Verden har ingen begyndelse, og det har menneskenes historie heller ikke, siger de. Indtil for få årtier siden havde de fleste penaner kun et vagt kendskab til verden omkring dem, men tømmerdrift, mo­der­ni­se­rings­be­stræ­bel­ser og kristen mission har forandret deres verden radikalt. Nu ved de, at verden har en ende. Deres kultur er ved at bukke under. Vi hører om penanernes begreber om levende og døde, dyr og ånder, tid, steder, de fysiske omgivelser og meget mere.
24.01.24 - Da lysekronen faldt ned i lagkagen - v/Niels Ole Frederiksen
Titlen på dette foredrag skulle nok have været "Danmarks-historier" fra de sidste 76 år!". Altså handler foredraget om historie. Tilbageblikket som det hedder, når man som gammel, gør sig tanker om det liv, man har levet. Altså i det omfang man kan huske det og ikke mindst i det omfang, man synes visse begivenheder har haft betydning for ens liv. Foredraget handler altså ikke om lagkager og lysekroner. Men derimod om nogle historiske begivenheder som har gjort ind-tryk på mig. Det er ikke erin­drings­portræt­ter i gængs forstand, men snarere anekdotiske erin­drings­glimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse. Det er ikke heller ikke faglig korrekt Dan­marks­hi­sto­rie, men subjektive fortællinger fra de sidste 76 års Dan­marks­hi­sto­rie betragtet og vurderet af mig.

07.02.24 - Politiet i internationale missioner - v/Arne Woythal
Arne Woythal tager udgangspunkt i sin bog "I krig med politiet"og sine egne erfaringer fra en lang række missioner for dansk politi. Arne har i to omgange været udsendt som rådgiver for højtstående kri­mi­nal­po­li­ti­che­fer i Afghanistan. Missioner,der har budt på store udfordringer og ef­ter­forsk­nin­ger i meget vanskeligt og ekstremt farligt miljø. Et foredrag, der bestemt ikke er blevet mindre aktuelt set i lyset af den seneste udvikling i Afghanistan. Hans virke for Rigspolitiet har også ført ham til en lang række lande i Mellemøsten og Afrika. Herunder Irak, Libanon, Kosovo, Kenya, Malawi, Sydafrika, Ghana, Rwanda og Sydsudan.

21.02.24 - Sporskifte - et liv i verdens brændpunkter - v/Anna Eckhoff
Dette er Anna Eckhoffs personlige fortælling om at turde gå efter sine drømme, selvom omgivelserne ryster på hovedet ad en, og om den udvikling, hun gennemgår i verdens brændpunkter. Som 56-årig skifter Anna Eckhoff den trygge tilværelse i Allerød ud med krævende opgaver i krigszoner, hvor hun bliver udstationeret første gang. Og selvom der er mange udfordringer ved at ændre livsstil så sent i livet, er Anna Eckhoff aldrig i tvivl – det er i verdens brændpunkter, hun hører til. I løbet af de næste 15 år er Anna Eckhoff udstationeret i 10 forskellige lande, blandt andet Irak, Sudan, Palæstina, Afghanistan, Libyen og Rusland. Her møder hun et væld af internationale medarbejdere og lokale – et liv med både givende og opslidende relationer, der indimellem får hende til at føle, hun er deltager i Robinson Ekspeditionen. Anna Eckhoff får arbejde i både ngo-, EU- og FN-regi og oplever de vidt forskellige interesser, der styrer verdens gang. Som 71-årig vender hun hjem til sine 6 børn og 12 børnebørn i Danmark.

06.03.24 - KOEN – fra verdens vigtigste husdyr til klimasynder- v/Anton Raundal
For 10.000 år siden blev omkring 100 urokser tæmmet et sted i Mellemøsten. Denne begivenhed fik uvurderlig betydning for vores civilisation. I første del af foredraget fortælles om koens store rolle i religion, myter, kunst og kultur. Det illustreres blandt andet med en mængde – for de fleste ukendte - malerier med køer på. I dag er koen blevet ensbetydende med klimakrise, men sandheden er noget mere nuanceret. I anden del bliver vi klogere på de faktiske forhold. Anton Raundahl fik i 2021 udgivet bogen Ko – næsten alt om verdens vigtigste dyr, som blandt andet fik seks hjerter af Søren Ryge i Politiken.

20.03.24 - Sicilien - v/Camilla Kornerup Gennem tusinder af år har en lang række folkeslag slået sig ned på Sicilien og sicilianerne har et blandet blod fra grækere, romere, arabere, normannere og spaniere. Øen har været alt fra en græsk koloni og et arabisk emirat til et normannisk kongedømme og de mange kulturer og deres herskere har alle sat deres præg på øens arkitektur, byplanlægning, landbrug, madkultur og mentalitet. I de senere årtier er Sicilien blevet mødt af mange indvandrere og bådflygtninge, som tager den farefulde vej over Middelhavet fra Nordafrika. Endnu engang kommer nye folk til øen, som lægger pres på den lokale befolknings ressourcer på en ø, der i forvejen har masser af økonomiske udfordringer. Under foredraget rejser vi rundt på øen og hører om fortidens mægtige kulturer og øens nuværende pro­blem­stil­lin­ger, som hænger sammen og former Sicilien anno 2024.

03.04.24 - I operaens maskinrum -v/Henrik Engelbrecht
Samarbejdet mellem en komponist og en tekstforfatter er om­drej­nings­punk­tet, når en ny opera skal skabes. Forfatteren og operaeksperten Henrik Engelbrecht har som librettist selv prøvet at samarbejde med danske komponister som Poul Ruders og Hans Abrahamsen – og han fortæller om både de kunstneriske og praktiske overvejelser og arbejdsgange, der går forud for premieren på en ny opera. Og han fortæller også om hvor vildt det somme tider gik til, når fortidens komponister som Rossini, Mozart, Verdi og Richard Strauss arbejdede sammen med deres tekst­for­fat­te­re.

Kursusdetaljer

Charlottenlund Stationsbygning, Stationspladsen 2, 2920 Charlottenlund
Onsdag, 10:00 - 12:00
14 lektioner, 14 mødegange
Onsdag 6. september, 2023
Holdnr.: 2312103
Gentofte-Gladsaxe-Lyngby

1.775 kr./person

2 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Lau Frederiksen

1.775 kr./person

Tilmeld kursus