Seniorakademi efteråret 2024

EFTERÅRET 2024 KURSUS 7524211900


Tirsdage fra 10 – 12
Pris 375 kr. pr. sæson (3 forelæsninger) inkl. kaffe/te og brød.
 

24.09.2024 kl. 10
Det danske sprog gennem 6.000 år v/lektor Thomas Olander.
Hvor stammer dansk fra? Hvilke sprog er dansk i familie med - og hvor gammelt er det? Med udgangspunkt i det moderne dansk, som vi lige nu taler, spoler lektor Thomas Olander tiden tilbage og sætter dansk ind i en større sproghistorisk sammenhæng.
Svensk og norsk som bekendt i tæt familie med dansk. Tysk og engelsk er en slags kusiner, men dansk har også fjernere slægtninge over hele kloden. Danskerne er nemlig en lille del af den store indoeuropæiske sprogfamilie.
I dette foredrag fortæller lektor på Københavns Universitet Thomas Olander om det danske sprog gennem 6.000 år: Hvordan er dansk blevet til? Hvornår kom det til Danmark? Hvor kom det fra? Og hvor langt tilbage går det danske sprogs historie?
Gamle stadier af dansk og andre sprog berøres. Og hvad betyder det egentlig, at nogle sprog er beslægtede med hinanden, men ikke med andre?
Thomas Olander fortæller også lidt om, hvad forhistorisk DNA kan fortælle om det danske sprogs historie.


 29.10.2024 kl. 10                                                                                                                Flygt­nin­ge­lej­ren Sølund ved mu­se­ums­in­spek­tør Martin Philipsen Mølgaard og arkæolog              postdoc Julie de Vos, Museum Skanderborg.
I slutningen af 2. Verdenskrig kom op imod 250.000 tyske flygtninge til Danmark. Med argumenter om, at flygtningene skulle isoleres for at undgå spredning af sygdomme og hævnangreb fra den danske befolkning, blev de placeret i flygt­nin­ge­lej­re. Flygt­nin­ge­lej­ren Sølund var en af disse lejre, som blev oprettet i et tidligere tyske hovedkvarter for Luftwaffe i Skanderborg Dyrehave. Mu­se­ums­in­spek­tør Martin Philipsen Mølgaard og arkæolog og postdoc ved Museum Skanderborg Julie de Vos har sammen skrevet bogen om Flygt­nin­ge­lej­ren Sølund. Bogen belyser flygt­nin­ge­lej­ren fra flere vinkler, da både historiske og arkæologiske kilder danner grundlaget for indholdet. Til dette foredrag fortæller forfatterne om arbejdet med bogen og de kommer omkring flere af bogens emner, som eksempelvis lejrens fysiske rammer, hverdagen i lejren og hvilke opdagelser, der blev gjort i udgravningerne.

26.11 2024 kl. 10  
" Er livet en naturlig konsekvens af stjer­nedan­nel­sen?"  Ved Michael Bache, Senior Scientist, Chemical Engineering, M.Sc. Ph.D.

Er livet på jorden en tilfældig hændelse eller en uundgåelig proces? Vi gennemgår først menneskets søgen efter liv og hvordan liv på jorden er forbundet med vand. Vand er et unikt kemikalie der har specielle molekylære og elektro/magnetiske egenskaber der udgør fundamentet for alt liv på denne planet. Der fokuseres på disse fundamentale egenskabers rolle for biologien. Den seneste grundforskning i vand gennemgås og sættes i relation til vores egen hverdag og miljø.
Kursusdetaljer

Skanderborg Kulturhus, Parkvej 10, 8660 Skanderborg
Tirsdag, 10:00 - 12:00
6 lektioner, 3 mødegange
Tirsdag 24. september, 2024
Hold nr.: 7524211900

375 kr./person

22 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Lærer Oplyses Senere

375 kr./person

Tilmeld kursus