Sen-Uni. Konspirationstænkning og fake news


 6.marts 2024 – Kon­spira­tions­tænk­ning, ”fake news” og ekkokamre
- Erik H.A.Jakobsen, højskolelærer
 
Fra kulørt modkultur til mainstream politik. Lige siden morden på John F. Kennedy i 1963 har USA været rugekasse for en lang række mere eller mindre vidtløftige kon­spira­tions­te­o­ri­er. Fænomenet har været betragtet som kulørt underholdning, der kunne sælge bøger som Da Vinci Mysteriet og Millennium trilogien-men for en række iagttagere har det længe været klart, at brede kredse i USA (og Mellemøsten) har haft deres helt egen tro på tingenes ”virkelige sammenhæng” . Det er dog først med Donald Trump, at den brede offentlighed har mødt det fulde omfang af den kon­spira­to­ri­ske tænkning, der kan bruges til at sætte spørgsmålstegn ved stort set hvad som helst.

En række nyere konspirations-forestillinger gennemgås, hvorefter kon­spira­tio­ner­ne omkring angrebene på World Trade Center og Pentagon den 11. september 2001 undersøges nærmere. Det viser sig, at kon­spira­tions­tænk­nin­gen både har dybe al­men­men­ne­ske­li­ge rødder og i sine amerikanske udgaver også kan spore en kerne tilbage til 1800-tallets fun­da­men­ta­li­sti­ske sekter, i foredraget ek­sem­pli­fi­ce­ret ved Mormon-Kirken.
 

Kursusdetaljer

Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse
Onsdag, 10:00 - 12:00
1 lektion, 1 mødegang
Onsdag 6. marts, 2024
Holdnr.: 7723200017
Sydvestsjælland

145 kr./person

150 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Erik H.A. Jakobsen

145 kr./person

Tilmeld kursus