Venteliste

Historieholdet - Toftlund

Torsdag den 5/10
Suzi Apelgren
Naver - med håndværkerne på valsen.
De fleste har hørt om de vandrende håndværkere, naverne. De færreste tror, at de stadig eksisterer. Foredraget giver et indblik i navernes liv på valsen i vore dage, samt et langt blik tilbage på de vandrende håndværkeres historie. Så snør traveskoene, grib vandrestokken og tag med på valsen.

Torsdag den 12/10
Steen Jørgensen
Hans Horn
Historien om Hans Horn den ukendte kunstner med den be­mær­kel­ses­vær­di­ge historie. En stærk beretning om en ung tysk soldat under anden verdenskrig der ender som en vellidt dansk læge i Padborg.
En mand med markante ar på både krop og sjæl, der har forsøgt at overleve både under og efter en verdenskrig.
Hans Horn er også en multikunstner som ved siden af sin lægegerning spillede musik og skrev. Og selvom at det er også er kunsten der er om­drej­nings­punk­tet for fortælling, er det umuligt at skille kunsten og Hans Horns livshistorie fra hinanden.


Torsdag den 26/10
Uwe Lindholdt
Svalbard
Svalbard er kronen på det arktiske Norge. Øgruppen ligger halvvejs mellem det norske fastland og Nordpolen, så man kunne forvente, at der uudholdeligt koldt. Men takket være Golfstrømmen, kan Spitsbergen og de andre øer i øgruppen prale af et overraskende mildt klima med markante årstider.
Svalbard er en øgruppe i Nordishavet på ca. 62.050 km². Svalbard har arktisk klima med et stærkt præg af kystklima. Der er midnatssol fra 20. april til 22. august og mørketid fra 27. oktober til 15. februar. Gletsjerne på Svalbard dækker 60 % af øerne. I 1596 opdagede den frisisk-nederlandske Willem Barents øerne og herefter blev Svalbard målet for en intens jagt på hvaler og hvalrosser fra især Holland, men også fra England, Tyskland, F rankrig, baskerne og Danmark-Norge. I dag kommer turisterne for at opleve Svalbard spændende natur bestående af
isdækkede fjorde, gletsjere, him­mel­stræ­ben­de fjelde og et unikt dyreliv – herunder isbjørne, polarræve og den særlige svalbardren. Ganske enkelt et perfekt sted at jage nordlys, med en bred vifte af forskellige aktiviteter. På Svalbard yngler 30 fuglearter og der er 164 blomsterarter og i havet er der pga. Golfstrømmen masser af fisk, sæler og hvaler.


Torsdag den 2/11
Hans Peter Rasmussen
Ole Pedersen Kollerød 
Det er en sørgelig fortælling om Ole Pedersen, kaldet Ole Kollerød. Han var en sølle fyr uden nogen uddannelse, født i 1802 voksede han op i et alkoholiseret og voldeligt hjem, blev af skæbnens ugunst efterhånden tyv og endte i 1840 sine dage på Amager Fælled, hvor han blev halshugget for mord.
Men – han skrev ifængslet, ventende på døden, en helt enestående bog, nemlig sin selvbiografi. Noget så utroligt og utænkeligt som en tyk biografi om et medlem af samfundets absolutte og nederste bundklasse, dem man ikke engang ville se på eller høre om. Det er en fantastisk og minutiøs beretning om, hvordan et lukket samfund kan behandle sine nederste på den mest umulige måde. Sørgeligt, men fortællingen er fantastisk, og der er faktisk en del at hente fra den til vores egen tid. Vi hører også en del baggrund om samfundet i ”Guldalderen” i slutningen af Enevælden, familielivet, det officielle Danmark m.m.


Torsdag den 9/11
Mikkel Kirkedal 
Jacob A Riis
Som ung tømrersvend emigrerede han til New York. Her levede han som en hjemløs, sulten og fattig vagabond der måtte spise rådne æbler, skyde egern,
harer og rotter med en slangebøsse og sælge skindene for at få mad. Ved en energisk men utrolig indsats blev han avisejer, bedste ven med præsident
Theodore Roosevelt, fik byg­nings­kom­plek­ser opkaldt efter sig, blev ridder af Dannebrog og var den sidste borger som besøgte kong Christian den 9. på hans
dødsleje.


Torsdag den 16/11
Preben Kok
Arvegods
Når et menneske i 2023 har levet i over 70 år er det helt almindeligt at have samlet en masse nyttig viden, fortællinger og erfaring, som ofte har været givet videre i generationer. Det hele er blevet gjort tilgængeligt blandt andet gennem forældrene, familien, morgensangen, bi­bel­hi­sto­ri­er­ne og bøgerne i skolen, den almene dannelse, kirkeklokkerne og den danske sangskat.
Det har været til gavn i både vanskelige og lykkelige situationer og kan kaldes for almengyldige ledsa­ge­hi­sto­ri­er eller arvegods.
De yngre generationer i 2023 lever et liv som ofte baserer sig på at navigere i en in­di­vi­du­a­li­stisk livsstil, hvor de fleste ønsker at være unikke. Mange af de værdifulde ledsa­ge­hi­sto­ri­er synes glemt, og der mangler ofte noget at læne sig op ad når livet brænder på.
Preben Kok ønsker med foredraget at gøre opmærksom på hvad vi i nutiden går glip af, som for bare få år siden var alment gældende og som kan være særdeles værdifuldt arvegods at give videre til de næste generationer. Så kom og opdag, hvad der ligger af værdifulde erfaringer i dine gemmer – og i kirken.


Torsdag den 23/11
Hans Chr. Davidsen
Flugten fra de tyske østprovinser 1945
Fra januar 1945 og fremefter var det pay back-time i de gamle tyske østprovinser Østpreussen, Pommern, Schlesien og Danzig/Vestpreussen. Årene forinden havde tyskerne begået uhyggelige forbrydelser på østfronten, og russerne skånede ikke tyskerne, da de satte de sidste og afgørende offensiver ind. 800 år gammel tysk kultur øst for floderne Oder og Neiße forsvandt. Gamle smukke byer blev lagt i ruiner – som for eksempel Königsberg – Østpreussens Atlantis. Cirka 15 millioner tyskere blev dræbt eller fordrevet – et tal, der er så astronomisk, at det er svært at forestille sig.

Torsdag den 30/11 2023
Arne Naamansen
Verden har brug for mere Canada
Canada er verdens næststørste land og har verdens 11. største økonomi.
Landet lever stille og mere anonymt end naboen mod syd, men hvilket land er Ca­na­da­e­gent­ligt? Er det ikke bare amerikanere, der bor længere mod nord? Canadierne har selv svært ved at definere, hvem de er, men et kan canadierne blive enige om: De er ikke amerikanere.

Torsdag den 18/1 2024
Allan Spangsberg
Dansk Vestindien- 250 år som koloni og slavemagt.
I generationer var Danmark koloni og slavemagt, og under den såkaldte florissante handelsperiode tjente Danmark store penge på kolonihandlen, og på handel med mennesker fanget i Afrika. Men hvorfor kom Danmark til Vestindien, og Guldkysten, og hvorfor blev de der? Hvordan var livet for de danske kolonister, og hvordan foregik det daglige liv i kolonierne? Hvordan kunne man leve med at være slavehandler og slaveejere, og med tvang fører over 100,000 mennesker til en ny verdensdel, blot for under pisken og et terrorregime udnytte dem som arbejdskraft? Måske var man ikke så bekymret for folkekirken støttede faktisk slavehandlen, og så foregik det endda også i Indien!
På de vestindiske øer er der en fortælling om at Danmark var en af de mest grusomme slavenationer, imens at vi i herhjemme vel enten tror at vi ikke var så slemme, vi var jo de første til at forbyde slavehandlen, eller ansvaret negligeres! I dag sælges Dansk Vestindien som en pa­ra­dis­desti­na­tion for danske turister, men hvad er egentlig den danske arv, og hvad betyder det for befolkningen at vi solgte dem til USA uden at spørge dem i 1917?

Torsdag den 25/1 2024
Udflugt . Steen Jørgensen
Afgang Toftlund kl 9.15 Ankomst til Sønderborg slot kl. 10:15

10:30 Start på Sønderborg slot. En god time med Sønderborg slots historie og Søn­derjyl­lands­hi­sto­rie, Chr. 2 og fra Hertug Abel til 3 årskrigen, krigen 1864, lidt Genforening.
Ud i bussen op på Dybbøl Banke, Dybbøl mølles historie, flagbastionen, Dybbøl Banke og historiecenter. Ophold på Dybbøl Mølle afpasses efter vejret.  Retur til P Plads ved slottet, gåtur gennem Sønder Havnegade til Colosseum, ankomst kl 13:15 hvor der kan spises (forslag - Kong fiddes livret).
Frokost er på egen regning.

Med bus tilbage til Toftlund.


Torsdag den 1/2 2024
Lasse Meyer 
Jagten på den Danske sangskat
I Foredraget “Jagten på den danske sangskat” forsøger vi, gennem sang, og fortælling at komme tættere på hvad den danske fællessang kan. Gennem sangene fra Lasses egen hjertesang bog, kommer vi tættere på den gode tekst, den gode melodi og hvordan de to kan forenes og blive endnu større end de var hver for sig.
Lasse synger, spiller og fortæller – og selvom du ikke kan læse noder, garanterer han, at du kommer tættere på en forståelse af musikken.
Foredraget er en spænding mellem sang, fortælling og en god portion humor.


Torsdag den 8/2 2024
Asbjørn Skjøth Bruun
Sirius - stålsat kurs mod nord
Kom med på et grøn­land­se­ven­tyr. 26 måneder med hunde, slæde, ski, is, sne, hård frost, storslået natur og ubrydeligt kammeratskab. Hør om mål, motivation, selvledelse og at turde følge sine mål.
Hør om drømmene, slædekørsel og det frie liv ved Slædepatruljen SIRIUS. Alt sammen krydret med en røverhistorie, en løgnehistorie og en enkelt skrøne fra den yderste forpost af rigs­fæl­les­ska­bet, hvor klipper, is og vilde dyr er din eneste nabo. Kedeligt bliver det ikke.

Torsdag den 22/2 2024
Flemming Rishøj
De uartige drenge på Livø
Djævle- og Paradisøen” huskes nok mest fra dengang, hvor Livø var lukket land. Øen blev brugt som lukket internat for sindslidende kriminelle. Alt fra vagabonder til mordere og seksu­al­for­bry­de­re. Danmarks smukkeste fængsel – et åbent fængsel, hvor især “farlige åndssvage” kunne leve deres liv. Foredraget ser nærmere på de mange skæbner, som kom til Livø. Dr. Keller var manden bag Livø-anstalten fra 1911-1961 og kvin­de­an­stal­ten på Sprogø fra 1923-1961.
Foredraget er ledsaget af smukke billeder fra en fantastisk ø i Limfjorden.

Torsdag den 29/2 2024
Brian Kronborg
Andrea Doria - nat på Atlanterhavet
En nat i juli 1956 skar stævnen fra det svenske skib Stockholm sig dybt ind i siden på Italiens stolthed, pas­sa­ger­li­ne­ren Andrea Doria. 51 mennesker omkom
på Atlanterhavet den nat, men hvad skete der egentlig – og hvorfor?
Foredraget er en nervepirrende beretning om de angstfyldte timer, hvor Andrea Doria drev omkring, dødeligt såret uden brugbare redningsbåde til alle. Og
det er en beretning om en katastrofe, der fødte helte og kujoner ud af helt almindelige mennesker – som den slags begivenheder altid gør.

Torsdag den 7/3 2024
Steen Jørgensen
Feltpræsten
En fortælling om Erik Højer Møller der som ung kapellan måtte hjælpe sin far der var provst for Salling og Fjends Herreder, men som drages mod den Slesvigske krig i 1848.
Efter et besøg i det sønderjyske, hvor Erik Højer Møller ser den ustandselig færdsel af kanoner, vogne med syge og sårede soldater, ser han det hele i et klarere lys, han må kunne blive feltpræst, han må kunne gøre noget.
En fortælling om en ung feltpræst og senere feltprovsts oplevelser gennem de to Slesvigske krige, det hårde og slidsomme arbejde med at være der for de mange
soldater, sårede som døde, de mange vanskelige forhold som feltpræsten måtte kæmpe med i hverdagen, kampen for en anstændig behandling af de mange døde.
Den senere udvisning fra Sønderjylland fra sit virke som præst i Nordborg og videre til præstegården i Kølstrup ved Kerteminde, hvor Erik Højer Møller endte sit virke som præst.
Jeg slutter foredraget med at vise et 4 min video indslag hvor hærprovsten Thomas Hansen Beck fortæller om den moderne feltpræsts arbejde.

Torsdag 14/3 2024
Ove C Kronborg
Vejen til Holocaust
Det er let at sige, at vi aldrig må glemme Holocaust. Men at huske Holocaust er ikke det samme som at forstå, hvordan det kunne gå så galt – og den fortælling er mindst lige så vigtig, hvis vi vil undgå, at historien nogensinde skal gentage sig.
 
Holocaust var det ultimative resultat af en udvikling, der langsomt tog fart i en tiltagende ekstrem retning med udgangspunkt i et gradvist oppisket had mod jøder. Jødehadet – antisemitismen – havde eksisteret i mange år, også udenfor Tyskland, men hvorfor og hvordan lykkedes det nazisterne at umen­ne­ske­lig­gø­re jøderne i en grad, hvor den tyske befolkning bakkede op om eller i hvert fald lukkede øjnene for fornedrelserne, deporta­tio­ner­ne og ultimativt set massedrabet i Tysklands navn?

Kursusdetaljer

Toftlund Bibliotek, Toldbodgade 8, 6520 Toftlund
Torsdag, 14:00 - 16:30
48 lektioner, 16 mødegange
Torsdag 5. oktober, 2023
Holdnr.: 8623211200
Center Sydjylland

1.500 kr./person

0 ledige pladserTilmeld venteliste

Underviser

Finn Stevnhoved

1.500 kr./person

Tilmeld venteliste