Få pladser

Historieholdet - Toftlund

Torsdag den 3/10
Hans-Christian Davidsen.
Nazisternes sidste tilholdssted.
Hans Christian Davidsen fortæller i sit foredrag om Flensborg, der i april-maj 1945 blev nazisternes sidste tilflugtssted. 6000 nazister, deriblandt flere af de helt store, tog den såkaldte »Rattenlinie Nord« til Flensborg. Mellem 2000-3000 nazister fik nye identiteter og forsvandt i anonymiteten i byen.
Foredraget ledsages af fotos og handler om nazi-regimetssidste dage i Flensborg, hvor den sidste nazi-regering sad helt frem til den 23. maj 1945. Under regeringen blev desertører dødsdømt og henrettet, forbrydere som Himmler, Auschwitz-kommandant Höß og nazi-lægen Werner Heyde gik i skjul, mens flere tusinde KZ-fanger strandede i byen, 300 døde i løbet af få dage i godsvogne og på skibe på Flensborg Fjord.


Torsdag den 10/10
Leo Schmidt
Vort vestlige demokrati.
Smukke billeder danner baggrunden i dette interessante og højaktuelle foredrag.
Tilhørerne er med på en rejse med Sejlbåden Galadriel til kendte steder, hvor begivenheder har ført til udviklingen af vores kultur og demokrati.
Foredraget er levende fortalt. Det sætter demokratiet, som vi kender det, i et historisk perspektiv, og giver et bud på, hvad fremtiden måske kan bringe: Kend fortiden for at kunne forstå nutiden og forme fremtiden.

Torsdag den 24/10
Dan Obling
Sik­rings­stil­ling Nord – en tysk be­fæst­nings­linje i Sønderjylland.
Dan Obling vil i foredraget redegøre for sik­rings­stil­lin­gens baggrund, forløb, opbygning og elementer, samt give en status på de seneste års arbejde med sik­rings­stil­lin­gen og den vidender er kommet frem. Derudover et kig på stillingen som den tager sig ud i 2024.


Torsdag den 31/10
Allan Spangsberg
Danskere i den Amerikanske Borgerkrig – for og imod slaveriet!
I forbindelse med et re­sear­chpro­jekt til en ny bog, er der dukket en masse ny viden op, og mange spændende skæbner. Antallet af danskere der kæmpede i den amerikanske borgerkrig, på begge sider, der, anslås til blot at være imellem 1,000-1,500 mand. Deres bidrag er naturligvis kun en dråbe ihavet i den krig der kostede over 600,000 mand livet! I forholdet til antallet af danske immigranter,ligger det dog højt, og mange danskere steg i graderne hurtigt! Hvad skyldes det, hvorfor deltog mange danskere frivilligt? Er det fordi en række af de danske immigranter var veteraner fra den første slesvigske krig 1848-50, eller kæmpede de imod slaveriet af moralske grunde? Eller var de bare eventyrer, som f.eks. den frivillige danske sømand der druknede i sydstaternes nyeste våben – ubåden! Der er også eksempler på danskere der flygtede fra krigen – i et tilfælde hjem til Danmark,
blot for at blive indkaldt til den danske hær under krigen i 1864!


Torsdag den 7/11
Udflugt til Kongernes Jelling.
Afgang fra Toftlund kl. 09.00
Foredrag fra kl. 10.30 - 11.30
Frokost på Jelling Kro på egen regning.
Derefter på egen hånd ca 2 timer i Kongernes Jelling.
Afgang ca. kl. 15.00


Torsdag den 14/11
Lars Hygum
Grundtvig – Solskin og lyn – Danmark til lykke.
Hvem var NFS Grundtvig?
Hvordan så hans samtid ud?
Hvilken betydning havde han dengang og nu?


Torsdag den 21/11
Alex Thomsen
Alex – Miraklet fra Stalins Gulag
Da 2.verdenskrig sluttede, startede for den danske læge Alexander Thomsen og den lettiske ”underlæge” Olite Priede et 10 års mareridt i russiske fængsler og Gulag - lejre.
Deres søn - Alexander Hans Peter Thomsen - blev 19.12.1950 født i Gorniak-lejren.
Han vil med dette foredrag samt genoptryk af sin fars bog (i en nyere udgave) ønske, at hans forældres og også andres lignende historie og skæbner aldrig må blive glemt!


Torsdag den 28/11
Jørn Buch
Churchills liv og virke – den største af alle briter.
Winston Churchill blev født på det kæmpestore slot Blenheim i 1874 og døde i London 1965. Få engelske politikere har været så elsket og forhadt som Churchill. Han var fra sin tidligste ungdom en meget omstridt person, men alligevel kunne BBC i 2002 udnævne ham til den største af alle briter efter en folkelig afstemning blandt mange kandidater.
Churchill var en eventyrer, og hans liv var eventyrligt. Foredraget vil fortælle om den rastløse Churchill, som aldrig fik taget en eksamen, men som journalist konstant var på forkant med udviklingen og med i verdens brændpunkter i Indien, Sydafrika og i Mellemamerika. Det blev dog især som politiker, han satte sine vigtigste spor med utallige ministerposter.
Foredraget vil gøre rede for hans ukuelige kampvilje og optimisme gennem hele sit liv, og slutte med hans tid som pre­mi­er­mi­ni­ster. Han bragte Storbritanien intakt gennem 2.Verdenskrig, hvor briterne i flere år i realiteten både kæmpede alene og med ryggen mod muren. Fra starten i 1940 kunne Churchill, the Bulldog, alligevel kun tilbyde dem blod, sved og tårer.

Torsdag den 16/1 2025
Irlands historie fra istid til moderne, liberal republik - en fortælling om kamp for kultur og overlevelse.
For at forstå irernes særegne mentalitet og kultur bliver man nødt til at have et kendskab til Irlands historie. Foredraget ”Irlands historie fra istid til moderne, liberal republik” giver et godt overblik over de vigtigste epoker i Irlands historie og de mange enestående gejstlige, politikere og martyrer, som betyder så meget for irerne og deres selvforståelse. Den inspirerende fortælling går fra de spirituelle stenalderfolk ved Bru Na Boinne (Newgrange) over kelterne og St. Patrick samt vikingernes opbygning af havnebyerne i Irland. Herefter skifter historien til englændernes 800 års besættelse og kolonisering af Irland over irernes utallige oprør frem til Irlands selvstændighed og opbygning til nutidens moderne republik. Det lærerige og underholdende foredrag varer ca. 2 timer og ledsages af illustrationer, fotos og film på stor skærm, som understøtter fortællingen.


Torsdag den 23/1 2025
Jørgen Glerup
Da jeg var lille, og landbruget var stort, og min bedstemors fætter var statsminister i Danmark.
Det var dengang hunden Laika kredsede rundt om jorden, og frøken Hansen underviste i skolen. Der var dengang Kresten Hjulmand kørte mælk til mejeriet, og Henry From reddede et straffespark. Det var dengang kornet blev høstet med selvbinder og tærsket i tærskeværket. Det var dengang drengene lod håret gro, musikken hed pigtråd, og Apollo 11 landede på månen.
En række erin­drings­bil­le­der fra livet på landet i 1950’erne og 60’erne – krydret med tidens viser og sange. Livs­for­tæl­lin­ger fra dengang for længe siden.


Torsdag den 30/1 2025
Allan Wien
De islandske sagaer.
Når Ravnkel Frøjsgode red til den årlige nationale samling på Tingsletten, var det altid i bevidstheden om at han var stærkere end alle andre, og derfor gav han sig aldrig i tvister. Det blev hans fald, og heldigvis for det, tænker vi som læsere. Så var der da en smule retfærdighed til i den hårde og nøjsomme livsførelse i det hedenske Island. Men nej. Sidst i sagaen vinder Ravnkel sig endog endnu mere gods end før hans fald.
Hvordan kunne det nu være? Vi skal i dette foredrag høre om sagaernes verden og samfund. Sagaerne lader sig i dag stadig læse uden baggrundsviden, men det er unægtelig sjovere at læse dem, når man kender noget til baggrunden for de stovte høvdinges handlinger. For det var ikke kun de stramme sociale og religiøse forhold, der bestemte høvdingens handlinger. Også temperament og luner spillede ind, som da en høvding i arrigskab huggede hovedet af en træl, der stod og bandt sine sko, ”fordi han stod så godt for hug,” som han forklarede siden hen på Tingsletten.


Torsdag den 6/2 2025
Bitten Holmsgaard
Livet som op­da­gel­ses­rej­se - tag på eventyr med Columbus, Marco Polo og nordjyske Bitten.
Når vi taler om op­da­gel­ses­rej­ser, tænker vi tit på de store og epokegørende. Som dengang Columbus opdagede Amerika. Eller Marco Polo, som den første europæer rejste tværs gennem Asien til Kina. Men hvis vi er opmærksomme, består vores såkaldte almindelige liv også af store og små op­da­gel­ses­rej­ser. Og vi kan endda få endnu mere eventyr ind i vores hverdag med en ganske lille indsats.
På underholdende vis kommer du på tur med de allerstørste op­da­gel­ses­rej­sen­de fra ver­dens­hi­sto­ri­en. Men du følger også i fodsporene på mindre kendte. Undervejs deler journalist, rejseleder og lokalguide, Bitten Holmsgaard, ud af sine egne større og mindre eventyr. Du kan ikke undgå at blive ramt af ny indsigt, inspiration og oplevelseslyst.


Torsdag den 20/2 2025
Ditte Kolbæk
Mod og mandshjerte.
Foredraget besvarer spørgsmål som
Hvem var C.H. Jørgensen, hvad drev ham med på Ala­ba­ma­eks­pe­di­tio­nen og hvordan blev de reddet?
Hvordan kom over 7000 sønderjyske krigsfanger hjem efter Første Verdenskrig og hvordan engagerede C.H. Jørgensen sig i Krigsin­va­li­de­sko­len?
Hvad er Landeværnet og hvordan adskilte Landstormen sig fra Fodfolket, som hæren hed på den tid?
Hvordan ledede han bataljonen i Fredericia, som ikke en gang havde en kaserne i slutningen af 1920’erne?


Torsdag den 27/2 2025
Jakob Tøtrup Kjærsgaard
I krigens skygge I krigens skygge - De danske krigssejlere i 2. Verdenskrig.
Omkring 6.300 krigssejlere i allieret tjeneste besejlede verdenshavene. De var med i is­havs­kon­vo­jer­ne til Rusland. De fragtede forsyninger, tropper og materiel rundt i Stillehavet. Og de sejlede i pendulfart ad Atlanterhavets ho­ved­færds­elsår­er med de forsyninger, der var så afgørende for at holde Storbritannien inde i krigen. En livline for krigsindsatsen. I krig uden for Danmark og uden hverken officiel opbakning eller støtte. Fra 1939 til 1945 ydede de en formidabel indsats for den allierede krigsførelse. Det glemmes tit, at Anden Verdenskrigs længste slag hverken blev udkæmpet på landjorden eller i luften, men derimod til søs og med handelsflåden som hovedaktør.
”Slaget om Atlanten”, som Winston Churchill betegnede det, foregik fra september 1939 til maj 1945. Efter krigen understregede Churchill, at »Slaget om Atlanten var den dominerende faktor krigen igennem. På intet tidspunkt kunne vi glemme, at hvad der foregik andre steder, på landjorden, på havet eller i luften fuldt og helt afhang af, hvordan slaget udspandt sig.« Det var først fra foråret 1943, at de allierede fik det afgørende overtag i Atlanterhavet.


Torsdag den 6/3 2025
Jakob Tøtrup Kjærsgaard
Den røde brænding.
Historiker Jakob Kjærsgaard fortæller om danske beretninger fra D-dag. Med udgangspunkt i bogen Den Røde Brænding fortælles der om de over 800 danske søfolk samt utallige danskere i allieret tjeneste som deltog på D-dag og i invasionen i Normandiet. Omkring 6.300 krigssejlere i allieret tjeneste besejlede verdenshavene. Mere end 800 af disse fik en central rolle i forbindelse med D-dag og invasionen i Normandiet 1944. Under for­be­re­del­ser­ne til D-dag var handelsflåden central for opbygningen af in­va­sions­styr­ken – både hvad tropper, materiel og forsyninger angik. Men handelsflåden spillede sammen med de øvrige dele af sø­strids­kræf­ter­ne derudover en væsentlig rolle ved selve invasionen i Normandiet i 1944.


Torsdag den 13/3 2025
Jan Tvernø
Europas Mikro-Magiske lande.
Tag med på et godt gammeldags roadtrip til Europas charmerende og kontrastfyldte små stater: Luxembourg, Liechtenstein, San Marino, Monaco og Andorra.
Deres store forskellighed til trods har de to ting til fælles – International succes og en dybt nedarvet identitet som selvstændige lande.
Trods deres beskedne størrelse er disse små lande skjulte skatkamre fyldt med overraskende opdagelser og stolte befolkninger, som trofast værner om deres identitet, historiske berettigelse og selvstændighed.

Kursusdetaljer

Toftlund Bibliotek, Toldbodgade 8, 6520 Toftlund
Torsdag, 14:00 - 16:30
48 lektioner, 16 mødegange
Torsdag 3. oktober, 2024
Hold nr.: 8624211200

1.600 kr./person

3 ledige pladserTilmeld kursus

Underviser

Finn Stevnhoved

1.600 kr./person

Tilmeld kursus