Praktiske oplysninger

Hvem kan deltage?

AOF Amagers kurser er åbne for alle – uanset hvor du bor, om du er barn eller voksen. Børn kan dog kun efter forudgående aftale med AOF Amager deltage på hold, som ikke er annonceret som et børnehold eller som et voksen/barn hold.

Hvis du er arbejdsledig, kan du deltage på AOF Amagers kurser – dag og aften – uden at det bør få indflydelse på dine dagpenge. Tal evt. med dit lokale jobcenter, for at få hel eller delvis dækning af kursus prisen.

Oplysning om CPR-nr.

Pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re og arbejdsledige bosat i Tårnby kommune skal oplyse cpr-nummer for at få del i kommunens tilbud om nedsat betaling. I henhold til reglerne for vok­se­nun­der­vis­nings­for­e­nin­ger, der modtager kommunalt tilskud, har du pligt til at oplyse AOF Amager om dit CPR-nummer, hvis du melder dig til undervisning og ikke bor i Tårnby Kommune.

Tilmelding og betaling

Tilmeldinger er først bindende, når vi har modtaget din indbetaling. Bemærk fristen for indbetaling. Modtager vi ikke din betaling rettidigt, vil pladsen blive frigivet til andre deltagere. OBS: Køb af kurser her på hjemmesiden er ikke omfattet af for­try­del­ses­ret­ten (jf. for­bru­ger­af­ta­le­lovens § 18 stk. 2).

VIGTIGT: ønsker du at tilmelde flere personer til samme tur eller kursus, så er det vigtigt, at du ikke tilmelder dig selv flere gange. Alle deltagere skal tilmeldes personligt med navn, adresse mv. Med andre ord, én person pr. tilmelding til samme hold. 

Sådan læser du priserne

Den første pris er den fulde kursus pris. Den anden pris er for pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re og arbejdsledige bosat i Tårnby Kommune.

Nedsat del­ta­ger­be­ta­ling

Tårnby Kommune:

Pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re og arbejdsledige - herunder også kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re - som har fast bopæl i Tårnby Kommune, kan deltage i vok­se­nun­der­vis­ning i kommunen til nedsat pris. Pt. kan man få op til 45% i tilskud for selve undervisningen.
Modtager man kun folkepension, kan man fortsat få op til 50% i tilskud for selve undervisningen. I det tilfælde, skal man henvende sig til Center for Kultur og Fritid, sekretariatet, Gammel Kirkevej 98, 2770 Kastrup.
Der ydes ikke tilskud til materialer eller til transport, forplejning, entreer mv. på ture.

Deltagere som søger om nedsat pris skal underskrive en tro og loveerklæring ved første mødegang. AOF Amager forbeholder sig retten til at opkræve og få tilskud tilbagebetalt, hvis ansøgning om nedsat pris ikke accepteres af Tårnby kommune.

Modtager man Tje­ne­ste­mand­s­pen­sion eller egenpension før man har nået Fol­ke­pen­sions­al­de­ren eller modtager man supplerende dagpenge, så er man ikke omfattet af til­skud­s­reg­ler­ne.

Dragør Kommune:

Dragør kommune yder desværre ikke længere tilskud til deltagelse i vok­se­nun­der­vis­ning. 

Studerende:

AOF Amager giver 30% i rabat til alle unge mellem 18 og 25 år - uanset bopælskommune - samt til studerende, der modtager SU. Nødvendig dokumentation, herunder studiekort samt dokumentation for seneste udbetaling af SU skal vises eller fremsendes for at opnå rabat. Materialer, entre, råvarer o.lign. betales 100%.

Hensyntagende spe­ci­a­lun­der­vis­ning

Der ydes særligt tilskud til små hold med hensyntagende spe­ci­a­lun­der­vis­ning. Undervisningen/træningen er for deltagere, som pga. en lidelse eller et handicap har behov for individuelt tilrettelagt forløb. Deltagere underskriver en tro og loveerklæring ved første mødegang.

Til­ba­ge­be­ta­ling

Kan ske indtil 10 hverdage før planlagt holdstart, med mindre længere frist er oplyst. Du får dine penge retur – fratrukket et ad­mi­ni­stra­tions­ge­byr på kr. 100,-. Ved afmelding senere end 10 hverdage før start betales kursusgebyret ikke retur. Dette gælder også i de tilfælde, hvor en deltager bliver forhindret i at møde op – uanset årsag.

Hvis et hold aflyses, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller få dine penge retur.

Hvis du skal have dine penge retur, sker det inden for 14 dage. 

OBS! Tilmeldinger til ture, arrangementer og rejser er bindende ved tilmelding.

Holdstart

Første mødedato er anført under det enkelte hold.

Hvis en mødegang bliver aflyst af AOF Amager, så bliver holdets periode som udgangspunkt forlænget.

Materialer/bøger

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med underviseren. På nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Pensionister, ef­ter­løns­mod­ta­ge­re, ledige og studerende, der deltager til nedsat pris, skal selv betale hele ma­te­ri­aleud­gif­ten.

En un­der­vis­nings­lek­tion

Er på 55 minutter. Heraf kan 10 minutter benyttes til pause.

Rygning

Er ikke tilladt på skolernes indendørs områder, i bygninger eller indendørs andre steder, hvor undervisningen afholdes.

Del­ta­ger­re­præ­sen­tant

Ifølge AOF Amagers vedtægter, har deltagerne ret til at vælge en del­ta­ger­re­præ­sen­tant til bestyrelsen. Interesserede skal kontakte AOF Amagers kontor. Dato for valg til bestyrelsen bliver herefter fastsat og oplyst til interesserede.

Ferie og fridage 2023 og 2024 (for undervisning på skoler)

  • Vinterferie 12. februar – 18. februar (uge 7) 2024
  • Påskeferie 25. marts - 1. april 2024
  • 1. maj (i Tårnby) 2024
  • Kristi Him­mel­fart­s­fe­rie 9. maj 2024
  • Indeklemt fridag 10. maj 2024
  • Pinseferie 18. maj – 20. maj 2024
  • Grundlovsdag 5. juni 2024
  • Sommerferie 29. juni – 12. august 2024

Per­son­da­ta­po­li­tik

Det er vigtigt for AOF Amager at beskytte vores kunders og brugeres per­so­nop­lys­nin­ger og at overholde reglerne i EU´s nye Per­son­da­ta­for­ord­ning (GDPR). Du kan læse hele vores per­son­da­ta­po­li­tik på hjemmesiden (se link nederst på siden).

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af underviser, holdstørrelser og un­der­vis­nings­me­to­der, flytning af undervisning og udsættelse af kursusgange ved sygdom og ændringer som følge af eksterne begivenheder, som AOF ikke har indflydelse på (f.eks. ekstremt vejrlig, epidemier, bygningsskader og lovændringer). Der tages forbehold for evt. trykfejl i program og i annonceringen her på hjemmesiden.

FOR­TRY­DEL­SES­RET:
I henhold til for­bru­ger­af­ta­le­loven §10-12 er tilmeldinger købt via denne hjemmeside ikke omfattet af for­try­del­ses­ret­ten.