Ordblind - undervisning for voksne

Har du svært ved at læse, skrive og regne? Så kan du få hjælp hos os. Ring til Lone Dreyer 26 12 48 09.

Undervisningen er ikke som dengang, du gik i folkeskole. Vi underviser på en anden måde, og vi er bevidste om, at det skal være sjovt at lære. Her er alle kursister ordblinde, og undervisningen foregår i et trygt miljø på små hold med højst seks personer. Det koster ikke noget, hvis du er i målgruppen. 

Du er altid velkommen til at ringe til Kristian Møller og høre mere: 30 49 01 73

Hvad får jeg ud af det?

  • • Du bliver bedre til at læse, skrive og stave med din ordblindhed
  • • Du lærer at bruge IT-værktøjer, som hjælper dig med at læse og skrive
  • • Du møder andre voksne, som har det ligesom dig

Du bliver undervist af lærere, som er specialister i at undervise ordblinde voksne. Lærerne støtter dig og har stor forståelse for, hvordan det er at være ordblind. Du er selv med til at bestemme, hvilke emner du vil arbejde med.

Du bliver først og fremmest undervist i dansk, men du lærer samtidig meget om IT.

Du kan bruge pc, iPad og mobiltelefon i undervisningen, og du lærer at bruge programmer og apps, som kan skrive det, du siger og læse op for dig. Det vil gøre din hverdag meget nemmere, og du vil pludselig kunne læse og skrive tekster, som du før havde svært ved.

Når du går til danskundervisning, kan du også vælge at lære matematik eller engelsk.

Gratis undervisning

Det er gratis, når du har været til en samtale med én af vores undervisere. Samtalen skal bruges til at finde ud af, hvilket niveau undervisningen skal være på, for at du får mest muligt ud af din tid hos os.    

Hvem kan få undervisning?

For at blive tilmeldt ordblindeundervisning skal du normalt være minimum 25 år. Men hvis du er under under 25 år og ønsker at blive tilmeldt, skal du leve op til mindst 1 af nedenstående kriterier:

  • • Du er selvforsørgende og arbejder minimum 20 timer om ugen
  • • Du har gennemført en ungdomsuddannelse 
  • • Du er i gang med en ungdomsuddannelse, hf-enkeltfag eller videregående uddannelse
  • • Du er på barsel
  • • Kommunens Ungeindsats har vurderet, at du ikke er i målgruppen for at gå på FGU eller at du har udtømt dine muligheder for at tage FGU.

Hvor kan jeg gå til undervisning?

Vi har hold i Ringe, Rudkøbing og Svendborg. Der er løbende optag på holdene, så du kan starte, når du vil. Ring til os for at komme i gang.

Kontakt

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Lone Dreyer, leder for FVU og Ordblindeundervisning

tlf.: 26 12 48 09 og mail: ld@aofcenterfyn.dk

Driftsoverenskomst

Vi er driftsoverenskomsttager for FVU (Forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning). Du kan læse om planen for FVU og OBU udbuddet ved at klikke her