AOF Lolland

Viden - Udvikling - Samvær

PRØVETIME

Du kan altid få en prøvetime på de fleste hold, af dem der er igang, hvis der er ledige pladser, kontakt os eller underviser.

Hold der er igang, bliver ikke vist efter en tid, Kontakt os derfor, hvis du er interesseret i et hold.

De fleste hold har løbende optag, hvis der er ledige pladser. 

DELT BETALING

Der er mulighed for, at aftale rate betaling på vores hold, kontakt os for at lave en aftale.

3 foredrag om demokrati

I efteråret sætter vi fokus på demokrati med tre højaktuelle foredrag. Foredragsrækken er blevet til i et samarbejde mellem LollandBibliotekerne, AOF, LOF, Fora Fritid og Teologihøjskolen Lolland.

Onsdag d. 27. september kl. 19-21 på Nakskov Bibliotek

Kan demokratiet tabe?
Foredrag v. Clement Kjersgaard

Ja, er det korte svar fra Clement Kjersgaard.

Hvor man i 1990erne forestillede sig, at demokratiet og det frie marked ville sprede sig verden over, ligner den globale dagsorden pludselig – igen – en kamp for og mod demokratiet. Men udfordringerne for demokratiet kommer ikke kun udefra: I vesten – og i Danmark – er der opstået en ny skepsis, når det gælder samfundets evne til at løse de problemer, vi møder. Det rejser også mere fundamentale historiske og filosofiske spørgsmål om, hvad vi mener med ”demokrati” – og om hvordan begrebet har udviklet sig frem til i dag. For den uro og turbulens, der har præget de sidste 10 år, er ikke ved at nå sin ende – den er kun lige begyndt.

Torsdag d. 26. oktober kl. 19-21 på Nakskov Bibliotek

Kina - ikke til at komme udenom

Foredrag v. Mette Holm

Mette Holm 3 Foto Torsten Graae (002)

Kina tiltager sig stadig større plads i verden, mens kinesernes hverdag bliver stadig mere restriktiv. Kina effektuerer verdens tætteste overvågning af kineserne, tilsidesætter menneskerettigheder og tilstræber at dominere den globale mediedagsorden. Både kineserne og landets økonomi har lidt under den øverste leder, Xi Jinpings strikse COVID-politik. Xi styrker sin magt og fælder modstandere og kritikere. Udadtil fører Kina an i kampen mod klimaforandringerne, investerer i international udvikling, drømmer om at skabe fred mellem Rusland og Ukraine såvel som i Mellemøsten, og Xis nye Silkevej skal forbinde Kina med resten af verden. Hvad betyder Kina og kineserne for os?

Torsdag d. 16. november kl. 19-21 på Nakskov Bibliotek

Afrikanere og demokrati – Vil de overhovedet have det?
Foredrag v. Ole Vestergaard

Ole Vestergaard Foto (002)

Hvorfor er det for mange afrikanske lande så svært med noget, der er så selvfølgeligt for os, nemlig demokratiet?
Og – sat på spidsen – ønsker afrikanerne i det hele taget demokrati?  Det tager vi for givet, men måske tager vi fejl. For mange afrikanere er der vigtigere ting at gå op i end landets styreform så som mad, arbejde og tryghed. Hvad er det ved demokratiet, som ikke bare kan eksporteres til Afrika? Og når vi siger Afrika, skal vi huske, at det ikke er et land men et kontinent med ikke færre end 54 lande, der er lige så forskellige som Frankrig og Bulgarien.
Er vi forkert på den, vi vesterlændinge, med vores forventninger og gode hensigter?
Mange afrikanske lande vender ryggen til Europa og Vesten og i stedet knytter bånd til lande som Kina, Rusland, Indien og Tyrkiet, der ikke kommer til Afrika med de samme krav som os, der for at hjælpe stiller betingelser om god regeringsførelse, gennemsigtighed, afskaffelse af korruption og overholdelse af menneskerettighederne. Krav, der i stigende grad irriterer mange afrikanere, der føler sig nykoloniseret af de gamle kolonimagter.

Entre pr. foredrag 100 kr. For medlemmer af Biblioteksklubben 80 kr.
Entre til alle tre foredrag: 250 kr. For medlemmer af Biblioteksklubben 200 kr.
Entre for studerende og unge under 25 år: 25 kr. Husk gyldig legitimation v. ankomst

Billetter bestilles på lollandbib.dk

Find dit næste kursus her

AOF Lolland

Havløkkevej 52
4951 Nørreballe

aof@aof-lolland.dk

2485 5704