Persondatapolitik

Når du tilmelder dig et kursus, beder vi om oplysninger om dig.

Vi vil gerne informere dig om, hvordan vi behandler dine oplysninger og gør opmærksom på, at denne persondatapolitik løbende bliver opdateret.

Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling.

Lovgrundlaget for behandling af dine oplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og databeskyttelseslovens § 6.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os, og som vi skal bruge for at kunne administrere din kursustilmelding og betalingen: Navn, fødselsdag, adresse, bopælskommune, telefonnumre, mailadresser. Evt. personnummer, hvis kommunen yder tilskud til nedsættelse af brugerbetalingen eller du tilmelder dig hold udenfor din bopælskommune, da dette er krav fra kommunerne.

 

Modtagere af oplysninger

I det omfang, det er nødvendigt at kunne håndtere din kursustilmelding og kursets afvikling, videregiver vi dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

· De IT-leverandører og andre databehandlere, som leverer vores IT-systemer

· Den eller de afdelinger, hvor du køber kurser eller arrangementer

· Afdelingernes revision

· Kursets undervisere

· Kommuner

 

Hvor stammer dine oplysninger fra?

Vi har modtaget oplysningerne fra dig selv.

 

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil kurset har været afviklet og op til 5 år efter endt regnskab, for at du har deltaget på det seneste hold.

Vi bruger dine oplysninger til at sende dig info om de kurser, du har tilmeldt dig, og nyhedsbreve, men kun hvis du har givet dit samtykke hertil.
Hvis du beder om at være tilmeldt nyhedsbrev eller tilmelder dig Mit AOF, bliver dine data til det formål gemt, indtil du framelder dig eller nedlægger din konto.

 

Dine rettigheder

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne er nærmere beskrevet i Datatilsynets vejledning: https://www.datatilsynet.dk/borger/hvad-er-dine-rettigheder 

 

Kontaktinformation

Den/de afdelinger, du handler med, er dataansvarlig for de data, du afgiver ved tilmelding.

Se kontaktoplysninger fx i ordrebekræftelsen eller på oversigten her: https://aof.dk/aftenskoler/ 

 

Senest opdateret 17. juni 2021.