Mere om AOF Amager

Der er lidt usikkerhed omkring, hvornår den formelle dannelse af AOF fandt sted. Det forlyder dog, at Johannes Feldvoss, overlæreren på Kastrup Skole, en vinterdag stod i sin embedsbolig og kiggede over på den lange kø af unge arbejdsløse, der dagligt skulle have et stempel i deres kontrolkort, hvis de skulle gøre sig noget håb om en smule hjælp. Johannes Feldvoss har med sikkerhed tænkt, at den tid kunne man bruge på at bibringe dem noget fornuftig viden.

Overlærer Johannes Felvoss’ tanker førte hurtigt til, at der i vinteren 1930/31 blev ført afgørende drøftelser om af­te­nun­der­vis­ning for bl.a. arbejdsløse. Arbejdsskolen i Kastrup-Tårnby, som senere blev til AOF Amager, blev kort tid herefter etableret (*).

Siden etableringen er AOF Amager blevet en af landets største aftenskoler. Aftenskolen udbyder primært kurser, ture og foredrag i Tårnby og Dragør kommune, men laver også skræddersyede arrangementer for virksomheder, foreninger, klubber m.fl.

AOF Amager udarbejder 2 gange årligt et katalog med mere end 400+ aktiviteter inden for områderne ture & udflugter, foredrag & debat, kreative fag, sprog, musik, motion & bevægelse, IT og mad. Aftenskolen har hvert år tæt på 5000 unikke deltagere.

AOF Amager drives i dag af et sekretariat bestående af 2 fagkonsulenter, 1 øko­no­mi­ansvar­lig samt en skoleleder. Se evt. fanen ’Medarbejdere’. Foruden sekretariatet består AOF Amager af et re­præ­sen­tant­skab på i alt 14 medlemmer samt en bestyrelse bestående af 12 personer (7 be­sty­rel­ses­med­lem­mer, 1 læ­re­re­præ­sen­tant samt 4 suppleanter).

Bestyrelse:

 • Jan Jacobsen (Kastrup)
 • Elise Andersen (Kastrup)
 • Jette Bjørnelund, Formand (Tårnby)
 • Jens Meier (Tårnby)
 • Lene Saaby (Dragør)
 • Liss Porsborg (Dragør)
 • Jane Larsen, Næstformand (3F)
 • Pia Voel (suppleant for medlemmer valgt i Dragør)
 • Narine Pedersen (suppleant for medlemmer valgt i Kastrup)
 • Peter Damgaard (suppleant for medlemmer valgt i Tårnby)
 • Ruth Martine Beyer (læ­rer­re­præ­sen­tant)
 • Sanne Dam Nielsen (suppleant for læ­rer­re­præ­sen­tan­ten)
 • Skolelederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

(*) For mere information om etableringen af AOF Amager kan anbefales bogen ’For at ville må du vide’ af Poul Feldvoss, der er kilde til ovenstående 2 første afsnit.