For virksomheder/medarbejdere

Det er gratis for både virksomhed og medarbejdere, når medarbejderen deltager i almen opkvalificering, og det er muligt både at søge SVU og kompetencefondsmidler, så lønudgiften kan blive dækket helt eller delvist.

Almen kompetenceudvikling er ordblindundervisning, faglig læsning og skrivning, regning/matematik samt IT og engelsk.

Undervisningen foregår på mindre hold, og der er god tid til at gennemgå emnerne. Et kursusforløb i IT varer typisk 4 dage, mens et forløb med ordblindeundervisning typisk varer 20 dage. 

Tilrettelæggelsen og indholdet kan målrettes en bestemt virksomhed eller et brancheområde, hvis der er deltagere nok til et helt hold. Det er også muligt at deltage på eksisterende hold, og vi har løbende optag, så der er ingen eller kort ventetid på at komme igang.

Kontakt Lonni Moesby for mere information og hør mere om mulighederne på jeres virksomhed.

lnm@aof-roskilde.dk 31 14 53 55