Alle voksne skal med nu

Næsten 600.000 danskere har svært ved at læse, skrive og regne. Og op mod 1 mio. danskere har svage it-færdigheder. Det er både en udfordring for den enkelte og for arbejdsmarkedet. Derfor fremlægger AOF, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF & VUC nu 18 konkrete forslag til en styrket almen voksen- og efteruddannelse.

Arbejdsmarkedet stiller både nu og i fremtiden krav til medarbejdernes omstillingsevne og uddannelsesniveau. Det kræver, at den enkelte medarbejders basale læse-, regne- og -it-færdigheder er på plads. For hvis man kæmper med det basale, er det svært at lære nyt.

Vi har i Danmark et velfungerende voksen- og efteruddannelsessystem. Men der er samtidig plads til forbedringer, hvis vi skal have alle med. Derfor lancerer AOF, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Danske HF & VUC en fælles uddannelsesvision under overskriften alle.med.nu.

Vores vision består af tre konkrete målsætninger:

  1. Gruppen af danskere med mangelfulde basale færdigheder skal halveres i 2030.
  2. Der skal afsættes midler til etablering af brede samarbejder, der øger motivationen for erhvervelse af basale færdigheder.
  3. Vi skal have et mere smidigt og mindre bureaukratisk voksen- og efteruddannelsessystem.

Alle.med.nu. 18 konkrete forslag til styrket almen voksen- og efteruddannelse.

1) Lav konkrete handleplaner for at halvere gruppen af danskere med mangelfulde basale færdigheder i 2030.

2) Lav en model, som forpligter arbejdsgiver og arbejdstager til systematisk uddannelsesplanlægning.

3) Indfør en national screeningsindsats.

4) Hæv undervisningstaxameteret til OBU, så det er økonomisk rentabelt at udbyde OBU på hold med mindre end 6 kursister.

5) Gør FVU Digital og FVU Engelsk til en permanent del af fagrækken på FVU.

6) Giv ordinær takst til onlineundervisning for ledige og beskæftigede med henblik på at styrke udbuddet af onlinehold til disse målgrupper.

7) Indfør særskilt refusion til kommunerne for uddannelse af ledige.

8) Opret en pulje til opsøgende arbejde til uddannelsesinstitutionerne.

9) Nedsæt et efteruddannelsesudvalg for almene uddannelser.

10) Giv et uddannelsesløft på 120 pct. dagpenge til ledige, der tager FVU og OBU.

11) Indfør et enstrenget godtgørelsessystem.

12) Ensret tælleprincipperne for OBU med tælleprincipperne på forberedende voksenundervisning (FVU).

13) Giv virksomhederne mulighed for at betale pr. hold, selvom holdet ikke er fyldt op.

14) Sæt FVU på De Regionale Arbejdsmarkedsråds (RAR) positivliste.

15) Afsæt midler til at hæve tillægstaxameteret til virksomhedsrettede OBU- og FVU-forløb.

16) Indfør et screeningstaxameter til FVU Engelsk og FVU Digital.

17) Gør det muligt at lave OBU-udredninger og FVU-screeninger online.

18) Giv tosprogede med en videregående uddannelse mulighed for at deltage i FVU- undervisning.

Hvis målsætningerne skal indfries, er der brug for konkrete indsatser og justeringer af de eksisterende økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Derfor indeholder vores vision 18 konkrete forslag til en styrket almen voksen- og efteruddannelse.

For mere information:

AOF Danmark: John Meinert Jacobsen, john@aof.dk, T: 24 65 15 70.

Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier: Lars Kunov, lku@deg.dk, T: 20 72 03 21.

Danske HF og VUC: Stig Holmelund Jarbøl, shj@vucfyn.dk, T: 62 65 65 51.

 

 

 

Lignende nyheder

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

Fra tegnsprog og tolk til samtale på dansk: Mere end 4000 voksne udlændinge har på et år fået danskundervisning hos AOF Job & Dansk

17. marts 2023

I 2022 har AOF Job & Dansk hjulpet over 4000 voksne udlændinge i Syddanmark med at lære dansk.

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

Scandic udvikler medarbejderne i lavsæson og nyder godt af danskundervisning hos AOF

20. februar 2023

AOF har i samarbejde med Scandic udviklet opkvalificeringsforløb til deres tosprogede medarbejdere, så de i lavsæsonen kan udvikle deres sprogkundskab ...

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

Arbejdermuseet bliver medlem af AOF Danmark

12. december 2022

På et hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2022 blev Arbejdermuseet godkendt medlemskab i AOF Danmark.