Praktiske oplysninger

 

AOF Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk

Rådhus Allé 11
2860 Søborg

Bestyrelsesformand:
Hans-Christian Kirketerp-Møller

Skoleleder: Anne-Marie Sejer

CVR nr.: 40065040

 

Tilmelding kan foretages:
Via vores hjemmeside: http://AOF.dk/Gladsaxe

Pr. tlf.: Tlf. 3969 3333

MAN-TOR kl. 10:00-12:00

Eller ved personlig henvendelse på vores kontor:

MAN-TOR kl. 10:00-12:00

Eller via mail: gladsaxe@aof.dk

 

Betaling: Faktura / Linkpay og reservations bekræftelse:

Prisen er anført ved hvert hold. Betalingsfristen er 10 dage efter tilmelding. Du kan betale via netbank og med dankort ved tilmelding via hjemmeside. Vi fremsender faktura /Linkpay og reservationsbekræftelse med mødedatoer pr. mail eller post. Faktura /Linkpay og reservationsbekræftelsen sendes hver for sig, dvs. du skal modtage 2 mail fra os, når du tilmelder dig. Hører du ikke andet, skal du møde som anført i din reservations bekræftelse.

 

Afmelding og tilbagebetaling:

Du kan frit afmelde dig et hold og få din deltagerbetaling retur indtil 14 dage før holdstart. Afmelding skal ske ved henvendelse til AOF pr. tlf. eller pr. mail. Fra 14 dage før kursusstart er tilmelding og betaling bindende – uanset årsag – og gebyret kan ikke refunderes.

OBS! Tilmeldinger til og betaling for ture, rejser og teaterarrangementer er bindende fra 6 uger før arrangementsdatoen.

Hvis et hold ikke oprettes, bliver du tilbudt at gå på et andet hold eller at få dine penge retur.

 

Fortrydelsesret:

Køb af kurser, foredrag og lignende på hjemmesiden er ikke omfattet af fortrydelsesretten – jf. forbrugeraftalelovens §18 stk. 2 – nr. 12.

 

Forbehold, der ikke berettiger til tilbagebetaling – helt eller delvist:

Ændring af undervisningssted. Ændring af underviser. Lokaleaflysninger*. Aflysninger pga. sygdom e.l.* Evt. ændringer der skyldes lovændringer, force majeure, aflysninger pga. covid19 eller lignende, ligesom der tages forbehold for trykfejl.

* Ved aflysninger erstattes undervisningstimerne i forlængelse af planlagte undervisningsgange.

 

Nedsat pris er anført som PEAS pris pr. hold:

P (pensionister), E (efterlønsmodtagere), A (arbejdsledige dagpengemodtagere), S (SU-modtagere).

Den nedsatte pris gælder for ovenstående grupper, der deltager i undervisning, der foregår i den kommune, man bor i. Rabatten er fratrukket kursusprisen således:

Gladsaxe Kommune: PEAS Glx.: 12 kr. pr. lektion, 24 kr. pr. foredrag ved foredragsrækker.

Gentofte Kommune: PEAS Gent.: 25% af kursusprisen, minus materialer.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Der er desværre INGEN nedsat pris i Lyngby Taarbæk Kommune.

Det er en forudsætning for at få nedsat pris, at du oplyser dit cpr.nr. ved tilmeldingen og oplyser om du modtager førtids- eller folkepension samt dokumenterer evt. efterløn, dagpenge eller kontanthjælp samt SU-berettigelse.

 

Information fra kontoret:

Ved information om ændring af undervisning mm., giver kontoret besked pr. sms/e-mail til alle berørte deltagere.

 

Små hold på særlige vilkår:
Deltagere på små hold med hensyntagende specialundervisning skal skriftligt erklære sig berettiget til undervisning i det konkrete fag. Erklæringen skal underskrives ved første mødegang.

 

Bøger og materialer:

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren.

 

 Undervisningstider:

Første mødedato er anført under det enkelte hold. Lektionslængden er 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan bruges til pause. På de fleste bevægelsesfag er pausen fratrukket i undervisningstiden.

 

Ferie og fridage
(alle dage er inklusive)

Efterårsferie: 15.10.22- 23.10.22

Juleferie: 21.12.22-02.01.23

Vinterferie: 11.02.23 -19.02.23

Påskeferie: 01.04.23-10.04.23           

1. maj: 01.05.23

St. Bededagsferie: 05.05.23-07.05.23

Kr. Himmelfartsferie: 18.05.23-21.05.23

Pinse: 27.05.23-29.05.23

Grundlovsdag: 05.06.23

Sommerferie: 23.06.23->