Fejring af AOF i 2024

100 år som op­lys­nings­for­bund skal naturligvis ikke gå ubemærket hen. Derfor fejrer vi det flotte jubilæum med en række aktiviteter og indsatser i løbet af 2024, som du kan læse mere om her.

Jubilæumsfest i København

Jubilæumsfest i København

Den 9. januar 2024 inviterer AOF til fejring af de flotte 100 år. Det er nemlig præcis denne dato, at Arbejdernes Op­lys­nings­for­bund blev stiftet i 1924. Det fejrer vi ved at invitere ansatte, med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner og øvrige interesserede fra fagbevægelsen til reception i Festsalen på Arbejdermuseet i København. Programmet består af taler, fællessang og andre indslag, som markerer den runde dag for AOF.

Sangmaraton

Sangmaraton

AOF har udgivet Ar­bej­der­sang­bo­gen siden 1926, og det er nærliggende at inkludere den tra­di­tions­fyld­te sangbog i fejringen af jubilæumsåret. Derfor afholder AOF og Arbejdermuseet et 10-timers sangmaraton den 13. januar 2024. Maratonet bygges op tematisk, hvor forskellige personer fra den faglige, politiske og kulturelle del af ar­bej­der­be­væ­gel­sen er vært for en håndfuld sange hver. Sangene synges som fællessang med akkompagnement af piano. Det er gratis at deltage.

Læs mere
Lydinstallation

Ly­din­stal­la­tion

I festsalen på Arbejdermuseet kan man høre et lydværk, som i forbindelse med AOF's jubilæum bliver udbygget med en ekstra lydfortælling om den rolle oplysning og dannelse har spillet for og i ar­bej­der­be­væ­gel­sen - med AOF som kerneaktør. Lyd­for­tæl­lin­gen er udviklet i samarbejde med kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Vontrapp. Det forventes, at lyd­for­tæl­lin­gen kan opleves de næste +10 år af de mere end 90.000 besøgende, som årligt lægger vejen forbi Arbejdermuseet. Lyd­for­tæl­lin­gen får premiere den 9. januar 2024.

Besøg Arbejdermuseet

Fotos fra Arbejdermuseet: Malthe Ivarsson