Fejring af AOF i 2024

100 år som op­lys­nings­for­bund skal naturligvis ikke gå ubemærket hen. Derfor fejrer vi det flotte jubilæum med en række aktiviteter og indsatser i løbet af hele 2024, som du kan læse mere om her.

Jubilæumsfest

Den 9. januar 2024 inviterer AOF til fejring af de flotte 100 år. Det er nemlig præcis denne dato, at Arbejdernes Op­lys­nings­for­bund blev stiftet i 1924. Det fejrer vi ved at invitere ansatte, med­lem­sor­ga­ni­sa­tio­ner og øvrige interesserede fra fagbevægelsen til reception med efterfølgende middag. Programmet vil bestå af en række taler og musikalske indslag. 

Læs mere om fejringen her.

Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet
Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet

Permanent ly­din­stal­la­tion

I festsalen på Arbejdermuseet kan man høre et lydværk, som i forbindelse med AOF's jubilæum bliver udbygget med en ekstra lydfortælling om den rolle oplysning og dannelse har spillet for og i ar­bej­der­be­væ­gel­sen - med AOF som kerneaktør. Lyd­for­tæl­lin­gen er udviklet i samarbejde med kunst­n­er­kol­lek­ti­vet Vontrapp, der står for den dramaturgiske og æstetiske dimension. Det forventes, at lyd­for­tæl­lin­gen kan opleves de næste +10 år af de mere end 90.000 besøgende, som årligt lægger vejen forbi Arbejdermuseet.

Læs mere om lydværket og besøg Arbejdermuseet her.

Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet
Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet

12-timers sangmaraton med Ar­bej­der­sang­bo­gen

AOF har udgivet Ar­bej­der­sang­bo­gen siden 1926, og det er nærliggende at inkludere den tra­di­tions­fyld­te sangbog i fejringen af jubilæumsåret. Derfor afholder AOF et sangmaraton den 13. januar 2024, og det sker i samarbejde med Arbejdermuseet, som inviterer alle interesserede ind i deres flotte og historiske festsal i København. Maratonet bygges op tematisk, hvor forskellige personer fra den faglige, politiske og kulturelle del af ar­bej­der­be­væ­gel­sen er vært for en håndfuld sange hver. Sangene synges som fællessang med akkompagnement af piano. Arrangementet er gratis, og publikum kan droppe ind og ud i løbet af dagen.

Se mere om sangmaraton her. 

Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet
Foto: Malthe Ivarsson/Arbejdermuseet
Grøn omstilling i YouTube-serie

Grøn omstilling i YouTube-serie

I 2024 kigger vi fremad og stiller skarpt på oplysning om samfundets aktuelle udfordringer for den næste generation. Derfor er AOF co-creator på filminstruktør Jonas Risvigs nyeste ungdomsserie 'Evigt' på YouTube. AOF har bidraget med viden om aftenskolernes rolle i den grønne omstilling, som en af seriens hovedkarakterer italesætter. Serien består af 10 afsnit, som udgives ugentlig fra januar 2024.

Se alle afsnit her