Mission, vision og værdier

Mission
AOF Danmark er landsorganisation for AOF’s lokale enheder i hele landet. AOF Danmark er fagbevægelsens, Socialdemokratiets og den kooperative sektors oplysningsvirksomhed. AOF Danmark varetager delokale enheders interesser udadtil ved at synliggøre AOF og påvirke AOF’s rammevilkår. AOF Danmark er således talerør for organisationen overfor centrale beslutningstagere. Indadtil i AOF-organisationen tilbyder AOF Danmark rådgivning og støtte. Formålet er at initiere og understøtte nyudvikling, udfordre traditioner, skabe sammenhæng i AOF-organisationen samt servicere AOF’s lokale enheder med eksempelvis administrationssystem til aftenskolerne, kursusportal til borgerne og indgåelse af overenskomster.

 

Vision
Vi vil være det største og mest innovative oplysningsforbund. Vi vil arbejde for at AOF driver en sund forretning baseret på en sund forening. Vi vil arbejde for, at alle danskere kender AOF for noget godt og positivt. AOF skal være mangfoldigt. Men AOF skal også være meget for de få, der har et særligt behov for at komme videre med deres liv. Derfor vil AOF Danmark arbejde for kvantitativ vækst gennem kvalitetsudvikling og nytænkning i egen organisation såvel som i tilbuddene til borgerne. Derfor vil AOF Danmark også arbejde for, at de svage grupper i samfundet tænkes ind i de ydelser, organisationen også skal kunne mestre.

 

Værdier
AOF’s holdninger er grundlæggende, at der skal være plads til alle. Alle skal have lige muligheder i samfundet, og vi udvikler os i fællesskabet i samspillet med andre.

På baggrund af dette kan AOF’s værdier beskrives således:

 

1. Ligeværd og lige muligheder
AOF’s arbejde er baseret på et menneskesyn der hviler på ligeværd og mangfoldighed, hvor ingen ekskluderes på grund af alder, uddannelse, arbejde, køn, religion etc. Vi har ret til at være forskellige, og forskelligheden er en styrke.

AOF arbejder på at fremme lighed og lige muligheder for alle i samfundet. Det er ikke alle der har samme muligheder i Danmark, når det gælder uddannelse, personlig udvikling og økonomisk råderum. En forudsætning for at opnå større lighed i samfundet er, at alle har forudsætningerne for at varetage egne interesser politisk og økonomisk. For AOF er det centralt at alle får muligheder for at være aktive samfundsborgere og for at få så godt et arbejdsliv og personligt liv som muligt. Derfor er der i AOF fokus på uddannelse og andre aktiviteter rettet mod de der har mindst uddannelse og de, der er i størst risiko for at blive marginaliserede.

 

2. Demokrati
Danmark er et folkestyre, og alle deltager i folkestyret gennem valg og gennem arbejde i organisationer og foreninger. Alle skal have mulighed for at få viden om samfundets forhold, og mulighed for at deltage aktivt i samfundsudviklingen gennem debat og deltagelse i det demokratiske arbejde.

AOF er en forening med en valgt bestyrelse, og den demokratiske arbejdsform er grundlaget for hvordan organisationen virker. AOF arbejder på at fremme demokrati på hverdagsplan, i organisationen, og i samfundet.

AOF arbejder på at sætte relevante samfundstemaer til debat, og på at sætte en ramme for debatten, hvor alle kan deltage. AOF arbejder på at skabe demokratisk forståelse gennem deltagelse i uddannelse og gennem deltagelse i foreningsarbejde.

 

3.  Fællesskab
Det enkelte menneske udvikler sig i fællesskab med andre. Og fællesskabet giver grundlag for at den enkelte får en ramme for at udvikle sig individuelt. AOF er en åben organisation, der samarbejder med andre organisationer og fællesskaber.

Fællesskabet er en grundlæggende værdi, både fællesskabet mellem individer, fællesskabet mellem individ og grupper, og det globale fællesskab. Balance mellem fællesskab og individ er afgørende for at bevare solidariteten mellem de forskellige grupper i samfundet. Solidaritet er en forudsætning for at velfærdssamfundet kan eksistere, og også en forudsætning for at velfærdssamfundets udvikling kan diskuteres når verden ændrer sig. Uden den enkeltes forståelse for fællesskabets behov, og uden fællesskabets forståelse for individets behov, er der risiko for at vores samfund knækker over, og den der taber på velfærdssamfundets sammenbrud er den, der har mest brug for det.

AOF arbejder på at fremme fællesskabet mellem mennesker, i fællesskabet på arbejdspladsen og i andre fællesskaber, og mellem grupper af mennesker.

 

4. Respekt
Plads til at den enkelte kan udvikle sig livet igennem, arbejdsmæssigt, og personligt. AOF tror på, at stærke og frie mennesker skaber grundlaget for større livskvalitet for den enkelte, større lighed i samfundet og stærke fællesskaber. Den enkeltes mulighed for at deltage i samfundsdebatten og påvirke både sit eget liv og den udvikling, som samfundet skal tage, afhænger af muligheden for uddannelse, refleksion, og et personligt tilfredsstillende liv.

AOF arbejder på at fremme respekten for den enkelte.