OM AOF

AOF består af mange lokale afdelinger i hele landet. På denne portal har vi samlet tilbuddene fra vores afdelinger. Hvis du leder efter aftenskoletilbud, skal du dog gå til vores aftenskoleportal.

Hvis du gerne vil undervise i AOF, skal du kontakte de(n) lokale afdelinger, hvor du er interesseret i at undervise.

Hvis du leder efter AOF's landsforbund, skal du gå til AOF Danmarks side.

 

Hvis du ønsker at klage:

Du skal først henvende dig til den AOF-enhed, som du har købt kurset m.v. hos.
Du har dernæst mulighed for at rette henvendelse til Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning for at undersøge, om Centret har mulighed for at hjælpe dig med klagen.
Og endelig er der også EU-Kommissionens online klageportal