Ordblindeundervisning

Hvis du har svært ved at læse, skrive og regne kan du få hjælp hos os. Vi underviser ordblinde voksne i dansk og matematik.

Undervisningen er ikke som dengang, du gik i folkeskole. Vi underviser på en anden måde, og vi er bevidste om, at det skal være sjovt at lære. Her er alle kursister ordblinde, og undervisningen foregår i et trygt miljø på små hold med højst seks personer. Det koster ikke noget, hvis du er i målgruppen. 

Du bliver undervist af lærere, som er specialister i at undervise ordblinde voksne. Lærerne støtter dig og har stor forståelse for, hvordan det er at være ordblind. Du er selv med til at bestemme, hvilke emner du vil arbejde med.

Du bliver først og fremmest undervist i dansk, men du lærer samtidig meget om IT.

Du kan bruge pc, iPad og mobiltelefon i undervisningen, og du lærer at bruge programmer og apps, som kan skrive det, du siger og læse op for dig. Det vil gøre din hverdag meget nemmere, og du vil pludselig kunne læse og skrive tekster, som du før havde svært ved.

Når du går til danskundervisning, kan du også vælge at lære matematik eller engelsk.

De krav du skal opfylde er, skal have færdiggjort folkeskolen, have været til en samtale med én af vores undervisere. Samtalen skal bruges til at finde ud af, hvilket niveau undervisningen skal være på, for at du får mest muligt ud af din tid hos os. Forløbet er gratis. 

Kontakt os og hør hvordan du kommer i gang.

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF SYD, Aabenraa

Nørretorv 3, 6200 Aabenraa 74622423 Gå til kursus

AOF SYD, Padborg/Bov

Hærvejen 11, 6330 Padborg 74622423 Gå til kursus

AOF SYD, Sønderborg

Skt. Jørgens Gade 35-39, 1. sal, 6400 Sønderborg 74622423 Gå til kursus

AOF SYD, Tønder

Carstensgade 6-10, 6270 Tønder 74622423 Gå til kursus