MÅL

MÅL er et beskæftigelsesrettet forløb for flygtninge og indvandrere, som har behov for en tværfaglig indsats i forhold til beskæftigelse, sundhed og sociale forhold.

Vi ved

 • at mange flygtninge og indvandrere oplever reaktioner og symptomer efter flugt fra krig, trusler på livet, tortur, tab af familie, kulturskift og livet i eksil.
 • at det med ovenstående i baggagen kan være svært at lære det danske sprog, klare sin egen og familiens hverdag og i særdeleshed at komme i beskæftigelse.
 • at der kan skabes forandring og udvikling ved at få støtte gennem et helhedsorienteret, tværfagligt forløb.

 

Derfor indeholder tilbuddet

Beskæftigelsesrettet afklaring, opkvalificering og rehabilitering. Vi arbejder i et helhedsorienteret perspektiv med udgangspunkt i psyk.Ph.D Peter Levines teorier og metoder til rehabilitering af traumer.

 • Særligt tilrettelagt danskundervisning med fokus på den enkeltes kommunikation i hverdagen og på arbejdsmarkedet.
 • Undervisning i matematik og grundlæggende IT færdigheder med fokus på digital kommunikation fx brug af Nem id, Forældreintra, Borger.dk mm.                                    
 • Individuelle samtaler om særlige problemstillinger.
 • Individuel støtte i samarbejdet med og på tværs af sektorer, myndigheder og behandlingsinstanser.
 • TRE behandling og fysioterapeutisk træning.
 • NADA (øreakupunktur) som stress- og angstreducerende behandling.
 • Virksomhedsbesøg, praktikaftaler og arbejdsprøvning med tæt støtte og opfølgning med fokus på den enkeltes muligheder og barrierer i forhold til en nærmere tilknytning til arbejdsmarkedet og ordinær beskæftigelse.
 • Ekskursioner og udflugter med fokus på opbygning af relationer, tilegnelse af viden om lokalområdet og samfundsforhold.
 • Tæt samarbejde med jobcentrets sagsbehandlere om visitation, opfølgning og udslusning til ordinær beskæftigelse, uddannelse eller andre forløb.

 

Medarbejderne på MÅL

Medarbejderstaben er en tværfaglig gruppe bestående af;

 • Danskuddannelseslærere som underviser i dansk på alle niveauer og øvrige pædagogiske forløb.
 • En jobkonsulent og socialrådgiver, som underviser i arbejdsmarkedsforhold samt formidler og laver opfølgning på virksomhedspraktik og ordinære ansættelser.
 • En fysioterapeut/TRE terapeut som varetager fysisk træning, NADA og TRE-behandling.
 • En ergoterapeut og en socialrådgiver som varetager individuelle samtaleforløb og koordinering for borgeren samt det daglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (fx. kommune, praktiserende læge, ATT, indvandrermedicinsk klinik OUH og øvrige institutioner.)

 

Kontakt og adresse

Vil du vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til Susanne Busse, afdelingsleder for Beskæftigelse og Integration hos AOF Center Fyn.

Tlf. 30 49 80 63, mail: sbj@aofcenterfyn.dk

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Fyn

Vestergade 23, 5700 Svendborg 3049 8063 Gå til kursus