Erhvervsrettet danskundervisning - Samarbejde mellem sprogcenter og virksomheder

Har du udenlandske medarbejdere - så læs med her

Har du ansat udenlandske medarbejdere, der har problemer med dansk sprog på arbejdspladsen? Det kan være ordinært ansatte, IGU’ere, løntilskudsansatte eller praktikanter.

På AOF Sprogcenter Nordvest er vi specialiserede i at:

  • Organisere et aktivt samarbejde mellem virksomhed og danskundervisning
  • Afdække de særlige sprogbehov, der er på virksomheden og for den enkelte medarbejder
  • Opstille mål og delmål sammen med virksomheden
  • Udarbejde særligt materiale på baggrund af fotos, mundtlig kommunikation og virksomhedens egne tekster
  • Hjælpe virksomheden med at afsøge mulighederne for godtgørelse for tabt arbejdstid og brugerbetaling til danskundervisningen

Så hvis I har udenlandske medarbejdere kontakt os på tlf. 59 44 02 34 og få en snak om mulighederne for danskundervisning.   

Hvor vi tilbyder dette kursus:

No results