Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Vi udbyder forskellige kurser og forløb for unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Kurserne indeholder emner som pædagogik, psykologi, samfundsfag, kommunikation, konflikthåndtering, sundhed, samarbejde, privatøkonomi, kreative fag og meget andet.

Erhvervsgrunduddannelsen varer i ca. 2 år, og er en uddannelse, hvor eleven skiftevis er på skole og i praktik. Eleven får løn under hele uddannelsen. For at starte på uddannelsen skal forløbet godkendes af kommunens EGU-vejleder.

Kurserne  retter sig mod unge, som er i gang med en erhvervsgrunduddannelse. Vi har kurser målrettet elever inden for pædagogisk- og plejeorienterede brancher, samt kurser, som henvender sig til EGU-elever indenfor andre brancher, som ejendomsservice, vej og park, gartner, køkken mv.

Hvor vi tilbyder dette kursus:

AOF Center Nordsjælland

Vermundsgade 1, 2100 København Ø - ved Universitetsparken 36 39 00 20 Gå til kursus

EGU Ballerup

Telegrafvej 5A 2650 Ballerup 31 65 40 41 Gå til kursus

EGU Taastrup

EGU-huset Taastrup Hovedgade 35 2630 Taastrup 20 10 24 71 Gå til kursus