Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 21-12-2022
    Onsdag
    18:30 - 21:00

Beskrivelse

Armenien – meget mere end Charles Aznavour
De fleste har nok hørt den charmerende fransk-armenske sanger Charles Aznavour (1924-2018), der boede i Genève, i Schweiz, men er næppe vidende om, at Aznavour  ikke kun var en populær sanger og skuespiller, men også Armeniens ambassadør ved FN.
Sovjetunionens opløsning fandt sted samtidig med Armeniens konflikt med Aserbajdsjan om enklaven Nagorno-Karabakh med armensk-kristen befolk-ning og status af autonom region, men omsluttet af det islamiske Aserbajd-sjan. En ny forfatning blev indført i 1995 efter en folkeafstemning. Den giver vide beføjelser til præsidentembedet både med hensyn til udpegelse af regering og højere embedsmænd i provinsen.
Rusland er Armeniens vigtigste strategiske partner i regionen, og de to lande har indgået en aftale om stationering af russiske tropper i Armenien. Takket være den armenske diaspora har Armenien nære forbindelser med USA, og landet ønsker nærmere samarbejde med NATO, men ikke medlemskab. I 2004 blev Armenien omfattet af EU's naboskabspolitik (CEPA). Efterfølgende er Armenien også blevet medlem af Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU) – oprettet i 2015 – af Rusland. Tiden vil vise om både-og-tilgangen har mulighederne for sig.


Europas kriser og konflikter - før og nu
Ved seniorkonsulent, kulturhistoriker Tommy P. Christensen, Malmø

Russiske angreb på fredelige nabolande, energikrise, nye alliancer og ”frosne” grænsekonflikter. Europæiske historie er ikke blevet nemmere at holde styr på med de talrige kriser og konflikter under – og efter – Den kolde Krig.
I denne spændende række af foredrag tager vi fat i de enkelte europæiske nationers historie og situation før og efter milleniumskiftet. Ofte har der i de enkelte lande være forhold, der også påvirket udviklingen uden for landets egne grænser, og som noget nyt gennemgår vi EAEU's medlemslande – Putins modstykke til EU.
Alle onsdage indledes med en landepræsentation, hvor særpræg af historisk, religiøs og politisk art ridses op, og efter en pause med kaffe, the og kage, tager vi fat på de nyere kriser og konflikter i - og omkring - nationen. Der udleveres udførligt undervisningsmateriale med kildehenvisninger ved alle foredragene. Tilsammen giver det et godt overblik over de væsentligste problemer i nyere europæisk historie.

Der udleveres udførligt undervisningsmateriale, med kildeangivelser ved foredraget.

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.

Lignende kurser