Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 560 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 490 kr/person

Kursusdage

 • 08-04-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 22-04-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 29-04-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 06-05-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 20-05-2022
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Søren Kierkegaards stadieteori:
Kierkegaard inddeler mennesket i tre hovedtyper – æstetikeren, etikeren og troens ridder. Vi fødes som æstetikere, men kan ved at foretage et absolut valg komme til det etiske stadie. Meget få mennesker vover at foretage troens bevægelse og dermed blive til en troens ridder. Vi vil læse og gennemgå tekstuddrag fra ”Enten Eller” og ”Frygt og Bæven”, hvor Kierkegaard dels beskriver disse mennesketyper og dels beskriver den rejse det enkelte menneske må foretage.

Filosofi for begyndere:
Filosofi kommer af det græske ord philosophia, der kan oversættes til kærlighed til visdom eller ven af indsigt. Man betegner filosofien som en modervidenskab eller den første videnskab og dermed danner den baggrund for alle andre videnskaber. Filosofi dækker områder som etik, logik, erkendelsesteori og metafysik. 
Hensigten med dette kursus vil være at give en introduktion til de forskellige filosofiske retninger og filosoffer. Der kræves ingen forhåndsviden til faget og alle tekster udleveres ved kursets start. Man kan vælge at melde sig til et enkelt område eller hele kurset.

Bemærk

221-423

Lignende kurser