Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 560 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 490 kr/person

Kursusdage

 • 08-10-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 15-10-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 29-10-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 05-11-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00
 • 12-11-2021
  Fredag
  10:00 - 12:00

Beskrivelse

Politik og styreformer:
Helt tilbage i den græske oldtid havde filosofferne overvejelser over hvilke styreformer der var de bedste og mest retfærdige. Men det er først med Locke der lever i slutningen af 1600-tallet, at de første demokratiske tanker formuleres, og at der kommer en tredeling af magten i en udøvende, en dømmende og en lovgivende instans. Vi følger udviklingen fra Platon, Aristoteles, Marchiavelli, Hobbes til Locke.

Filosofi for begyndere:
Filosofi kommer af det græske ord philosophia, der kan oversættes til kærlighed til visdom eller ven af indsigt. Man betegner filosofien som en modervidenskab eller den første videnskab og dermed danner den baggrund for alle andre videnskaber. Filosofi dækker områder som etik, logik, erkendelsesteori og metafysik. 
Hensigten med dette kursus vil være at give en introduktion til de forskellige filosofiske retninger og filosoffer. Der kræves ingen forhåndsviden til faget og alle tekster udleveres ved kursets start. Man kan vælge at melde sig til et enkelt område eller hele kurset.

Bemærk

212-422

Lignende kurser