Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Undervisningen tilpasses såvidt det er muligt til den enkeltes behov.

Dagens 4 emner kan give dig indblik i om du senere skal købe en pc eller en Ipad / Tablet, da de anvendes på lidt forskellig vis.

BRUG AF PC:
Logge på og af
Styresystemet Windows - hvordan finder vi rundt i programmet.
Hvor finder jeg mine filer og billeder.

BRUG AF PROGRAMMER:
Anvendelse af e-boks - hvordan laves der mapper i e-boks
Brug af borger.dk og Nem-id
Siker brug af internettet - hvordan søger jeg på Google og foretager køb på nettet m.v.
Kort introduktion til tekstbehandling og regneark (findes som selvstændige kurser hos AOF SKive)
Digitale fotos - overførsel fra kamera/telefon til pc
Kort introduktion til e-mails, kalender. F.eks hvordan vedhæfter jeg et billede i en mail.
Brug af facebook

BRUG AF IPAD/TABLET
Hvordan kommer jeg på trådløst netværk?
Hvordan bruger man apps?

DIV. IT- SPØRGSMÅL som måtte dukke op under kurset f.eks.:
Netbank - hvordan betaler jeg mine regninger m.m.

Der er PC'ere på undervisningsstedet, men medbring gerne din egen bærbare pc, Ipad eller Tablet.
Husk at medbringe oplysninger om Apple-id og Google-konto, hvis du allerede har det.

Medbring mad og drikke.

Lignende kurser