Lignende kurser

Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere

Kurset i duelighedsbevis består af en teoretisk del og en praktisk del; begge med prøveaflæggelser ved godkendt censor.
Her efter kan der udstedes et internationalt anerkendt duelighedsbevis for lystsejlere. Hvis du i forvejen har speedbådscertifikat, behøver du ikke den praktiske del i sejlads. 
 
Kontakt Per for mere info: Tlf. 26537273

Teoretisk del:
Lær om navigation og sejlads, brugen af søkort og instrumenter, vejr og vind, farvandsafmærkninger, sikkerhed til søs og de internationale søvejsregler mv.
Der skal påregnes hjemmearbejde til hver gang. 

Materialeudgifter: Kr. 1150,-
Udgifter til prøveaflæggelser og certifikat: Kr. 550,- 

Praktisk del:
Styring, manøvrering og sejlads med skolebåd, fartøjskendskab og sikkerhed mv. 

Den praktiske del inklusiv prøveaflæggelse afholdes i forlængelse af den teoretiske del over 2 mødegange.

Udgifter til bådleje og prøveaflæggelse: Kr.600,-

Lignende kurser