Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
 • Fuldt betalende 1000 kr/person
 • Nedsat betaling, Næstved 875 kr/person

Kursusdage

 • 06-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 13-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 20-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 27-03-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 03-04-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 17-04-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 24-04-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 01-05-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 08-05-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00
 • 15-05-2023
  Mandag
  13:00 - 15:00

Beskrivelse

Kom og vær med til at gøre middelalderen levende. Igennem to kurser skal vi lære om, hvad middelalderen har givet os som mennesker og samfund. Konger og dronninger har vi haft siden middelalderen, og middelalderens tanker om magt og politik er stadig med os – også når vi kritiserer magten. Vores kærlighedsliv, samvittighed og forskellige meninger om kønsroller, er ligeledes fyldt med tanker fra middelalderen. Middelalderen er aldrig holdt op, men lever stadig i vores sprog og vores ritualer og ideer om omsorg og fællesskab. Jo mere vi spørger til historien, jo klogere bliver vi på os selv som danskere, europæere og simpelthen som mennesker.

To undervisningsforløb om middelalderens mennesker

Kursus 1: Kvinder og mænd i middelalderen
Fra mandag d. 6. marts 2023 til mandag d. 3. april 2023
I middelalderen var Danmark i støbeskeen. Den sidste vikingekonge Knud den Store og den første middelalderkonge Svend Estridsen var foregangsmænd i arbejdet på at gøre Danmark til et kristent kongerige. (sådan som man forstod det dengang) Kongerne interesserede sig for politik og for lov og retfærdighed, og de lod sig inspirere af kirken. Konge og kirke samarbejdede, men kirken hørte også til kongemagtens hårdeste kritikere. Ved kongernes side stod dronningerne. De stod med magtens tøjler i den ene hånd og jomfru Maria i den anden hånd. Viden om de muligheder og dilemmaer, som fandtes i middelalderen taler til mennesker – også i dag.

Kursus 2: Konger og dronninger i middelalderen
Fra mandag d. 17. april 2023 til mandag d. 15. maj 2023
Både kvinder og mænd måtte kæmpe for at overleve i middelalderen, og derfor var det vigtigt at leve i fællesskaber bygget på tradition og ritualer. Samfundslivet var mangfoldigt og varieret. Mændene indgik i mange slags fællesskaber og broderskaber, der var stærkt ritualiserede. Kvinderne var lige som mændene definerede af deres køn, men også af deres placering i samfundet og deres gåpåmod. Den kone som ”hænderne sad godt på” kunne have stor fremgang. Vi skal udbygge og nuancere vore viden om kønsroller og om de variationsmuligheder, der fandtes i middelalderen og se på skik og brug i al almindelighed. Et andet spændende kapitel er livet i kirken med sognekirker og klostre og fortællinger om hellige mænd og kvinder. Vi skal høre om jomfru Maria og om berømte og lokale helgener. Alle i samfundet måtte tænke i arbejde, pligter og selvforsyning, men også på hvordan man skaber fred og en god samvittighed.

Undervisningen forløber over 2 X 5 gange..
Der udleveres en undervisningsplan, og der arbejdes både med ting og sager og med kunst og tekster fra middelalderen

Undervisningen varetages af cand.mag. Bodil Heiede. Undervisningen bygger på mange års erfaring som gymnasielærer i historie og religion og på et stort antal foredrag, som er blevet holdt i mange forskellige sammenhænge. Bodil har holdt foredrag i sognegårde, i foreninger og på højskoler og på Folkeuniversitetet og har også tidligere undervist på AOF. Der er plads til mange emner på Bodil palet og ud over historie har Bodil også arbejdet med idehistoriske og etiske temaer i form af en række samtalecafeer


Lignende kurser