Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud
  • Fuldt betalende 130 kr/person

Kursusdage

  • 10-09-2021
    Fredag
    13:00 - 15:30

Beskrivelse

Alarik - en romersk lejesoldat der indtog byen Rom
Visigoteren Alarik var født omkring 370 i en overklassefamilie og tjente som lejesoldat i hjælpetropperne under kejser Theodosius I. (Den Store). År 394 ledte han en visigotisk hær i Slaget ved Frigidus. Men ved kejser Theodosius' død året efter, valgte visigoterne at bryde med Rom og hylde Alarik som deres konge.

Den nye vestromerske kejser, Flavius Honorius (384-423, 393 udråbt til medkejser af sin far, Theodosius) overtog ved faderens død styret i Romer-rigets vestlige del, indtil 408 under hærchefen Flavius Stilichos' (c.365-408) formynderskab, der var gift med en niece til kejser Theodosius den Store.
Fra 402 residerede kejser Honorius i byen Ravenna, og han var reelt uden muligheder for at dæmme op for folkevandringerne og den begyndende op-løsning af Det Vestromerske Rige. Da Alarik ønsker om land og fornødenheder til sine tropper og fordrevne folk var Honorius afvisende, og det skulle blive skæbnesvangert for Rom og byens indbyggere. 


Kendte historiske skikkelser - og deres betydning
Personlighedens rolle i historien er omtvistet, men viden om kendte historiske skikkelsers liv og levned har siden antikken været vendt og drejet. Det er nemlig langt sværere af få greb om tidsånden og de materielle forandringer, så med disse foredrag ses vi på nogle magthavere og deres samtid. Er det deres handlinger, som gjorde den store forskel? 

Der serveres Kaffe og kage, samt udleveres undervisnngsmaterialer

Bemærk

Der serveres kaffe/the og kage i pausen.
Undervisningsmateriale udleveres undervejs

Lignende kurser