Priser for hele kurset

Info om priser
Priserne kan variere afhængigt af forskellige kommunale tilskud

Kursusdage

Beskrivelse

Business engelsk henvender sig til dig, der har engelsk som arbejdssprog, har planer om at arbejde i udlandet eller generelt ønsker at udvide din faglige profil. Målet er at kunne kommunikere mere effektivt med kolleger, kunder og samarbejdspartnere i udlandet. I den skriftlige del arbejder vi med forskellige typer af formel korrespondance såsom e-mails, rapporter og mødereferater. I den mundtlige del har vi fokus på præsentationer, møder, salgs- og forhandlingssituationer og kollegial small talk.


Gennem bl.a. samtaletræning og telefondialoger bliver du mere fortrolig med at benytte engelsk, ligesom vi stiller skarpt på omgangsformer, høflighedsfraser og andre kulturelle aspekter.
Ved hjælp af relevant ordforråd, nyttige udtryk og typiske faldgruber inddrages case-eksempler fra den virkelige verden, så du i løbet af kurset bliver klædt på til at udtrykke dig mere fyldestgørende, undgå misforståelser og få nuancer med.


Ved at kunne fremføre ideer, synspunkter og resultater professionelt, vil du blive mere selvsikker og dermed kommunikere med større gennemslagskraft og overbevisning på engelsk. Der er tale om en generel indføring, men branchespecifikke gloser og fagtermer kan inkluderes efter relevans. Det kræver engelsk på mellemniveau for at deltage. 
 

Lignende kurser