Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU)

AOF underviser voksne i grundlæggende færdigheder som dansk, matematik, engelsk og IT. Både til ordblinde og som springbræt til yderligere uddannelse.

AOF voksenundervisning

Et tilbud til ledige og beskæftigede

En stor del af den danske befolkning har udfordringer med de almene færdigheder indenfor læsning, stavning, regning og it. På langt de fleste arbejdspladser er det af vital betydning for den interne kommunikation og for virksomhedens udvikling, at der er et grundlæggende godt niveau af de ansattes almene kompetencer. Mangelfulde almene kompetencer kan medføre manglende motivation til uddannelse og manglende lyst til at indgå i de faglige kompetenceløft, der tilbydes på arbejdspladsen, og som er forudsætningen for arbejdspladsens udvikling og for medarbejdernes fastholdelse af jobbet. Hensigten med FVU og OBU er at styrke både de ledige og beskæftigedes almene færdigheder.

Vil du vide mere?

Kontakt forbundskonsulent Maj Ellegaard Bechmann: meb@aof.dk (22523773).

Du kan også tilmelde dig en gratis og uforpligtende vejledningssamtale herunder.