Ordblindeundervisning

Bogstaverne hopper rundt på skærmen, ordene vil ikke give mening, og det at skrive en indkøbsseddel kan være svært. Ordblindhed er almindeligt i Danmark, den har mange grader og kommer til udtryk på forskellig vis.

Med AOF’s særlige ordblindekurser giver vi gratis undervisning til dem, der har basale vanskeligheder med at læse og skrive i deres hverdag - enten i forhold til uddannelse og arbejdsliv eller helt privat. Tilmelding til undervisningen kræver dog en test, som dels skal vise, om man er ordblind dels give et klarere billede af, hvor man helt præcist har sine problemer. Som ordblind oplever mange typisk, at de læser langsomt, har svært ved at komme igennem lange eller ukendte ord, at de staver, som ordene lyder og i det hele taget undgår at læse og skrive. Det tager AOF hånd om. Med specialuddannede lærere, små hold og en introduktion til de IT-værktøjer, der kan afhjælpe ordblindes problemer i hverdagen, får alle danskere bedre forudsætninger for at klare sig i en verden, hvor bogstaver, ord og sætninger på skrift er altdominerende. AOF har mange års erfaring med ordblindeundervisning, og vi ved, hvor vigtigt det er at skabe trygge og fleksible rammer for undervisningen. Derfor tilbyder vi kurser både om dagen og om aftenen på uddannelsessteder i hele landet

Se på kortet, hvor vi tilbyder Ordblindeundervisning
  • Kort
  • Liste