Danskuddannelse

Et godt dansk kan være afgørende for, hvordan udlændinge klarer sig i Danmark. I mere end 30 år har AOF været en vigtig medspiller, når det handler om at uddanne og integrere bl.a. flygtninge, indvandrere og studerende, som kommer til landet.

Med kvalificeret danskundervisning i 18 kommuner, giver vi udlændinge den bedste start på tilværelsen i Danmark - eller hjælper til en ny start efter flere år på dansk jord. Vi er et af Danmarks største netværk af sprogcentre, og vi arbejder sammen på tværs af afdelingerne. Derfor tilbyder vi danskuddannelse for udlændinge på alle niveauer, uanset kursistens baggrund og erfaring. Vi gennemfører de tilhørende modultests, de afsluttende prøver samt statsborgerskabsprøven.

Fleksibilitet, kvalitet og effektivitet kendertegner vores sprogcentre. Det giver vores kursister de bedst mulige vilkår for at lære dansk. Derfor underviser vi på dag-, aften- og weekendhold og tilbyder online-undervisning. Har man brug for yderligere sprogstøtte, samarbejder vi med frivillige, som yder en stor indsats i forhold til ekstra sprogtræning.

AOF kan også:

  • Undervise hold på virksomheder
  • Løse opgaver for kommunerne ved at skaffe praktikpladser, jobtræning og ordinære job
  • Arrangere sprogkurser i forbindelse med erhvervsuddannelser
  • Tilbyde mentorordninger
  • Vores særligt tilrettelagte kurser for unge

På vores sprogcentre tilbyder vi desuden ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU).